Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
10501 tot 10510 van 10524.
8 jan 2013 Kennis

Hypotheek

Hypotheek is een zekerheidsrecht dat rust op registergoederen. Onder registergoederen wordt verstaan onroerende zaken, te boek gestelde luchtvaartuigen en schepen. Daarnaast is een recht van hypotheek mogelijk op bepaalde rechten, zoals een erfpachtsrecht, een opstalrecht of een appartementsrecht.
8 jan 2013 Kennis

Pandrecht

Pandrecht is een zekerheidsrecht dat wordt gevestigd op andere goederen dan registergoederen. De niet-registergoederen moeten wel overdraagbaar zijn. Ook het pandrecht verschaft een schuldeiser/ geldverstrekker zekerheden omtrent de voldoening van een schuld.
8 jan 2013 Kennis

Zekerheidsrechten

De wet kent twee beperkte zakelijke rechten. Deze rechten zijn het recht van pand en het recht van hypotheek. Deze rechten dienen als zekerheid bij een (geld)vordering.
8 jan 2013 Kennis

Vruchtgebruik

Een eigenaar kan besluiten zijn eigendomsrecht in te perken en een ander (tijdelijk) het recht geven om feitelijk gebruik te maken van die zaak. Het betreft hier een beperkt recht, welke we vruchtgebruik noemen.
8 jan 2013 Kennis

Recht van opstal

Ook het recht van opstal is een beperkt zakelijk recht en wordt afgeleid van het absolute eigendomsrecht.
8 jan 2013 Kennis

Erfpacht

Een gemeente kan ervoor kiezen grond in erfpacht uit te geven. Daarbij blijft zij eigenaresse van de grond. De gebruiker van de grond betaalt hiervoor een vergoeding, de canon. Erfpacht komt men onder andere tegen in de vier grote steden.
8 jan 2013 Kennis

Erfpacht

Een gemeente kan ervoor kiezen grond in erfpacht uit te geven. Daarbij blijft zij eigenaresse van de grond. De gebruiker van de grond betaalt hiervoor een vergoeding, de canon. Erfpacht komt men onder andere tegen in de vier grote steden.
8 jan 2013 Kennis

Erfdienstbaarheid

Erfdienstbaarheid is een beperkt zakelijk recht en wordt afgeleid van een eigendomsrecht. Een erfdienstbaarheid is een last die op een bepaalde onroerende zaak rust ten behoeve van een andere onroerende zaak. Een bekend voorbeeld is het recht van overpad.
8 jan 2013 Kennis

Eigendom, bezit en houderschap

Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben en wordt daarom ook wel een absoluut recht genoemd. Met andere woorden: het eigendomsrecht kan worden gehandhaafd tegenover iedereen.
Getoond 10501 tot 10510 van 10524. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.