Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
11 tot 20 van 10593.
8 mei 2024 Nieuws

Publieksonderzoek hospitaverhuur

Dit rapport onderzoekt het potentieel hospitaverhuurders in Nederland en de drijfveren en belemmeringen om tot hospitaverhuur over te gaan.
8 mei 2024 Nieuws

Verkoopprijzen van kantoren

Voor het eerst sinds 2015 is er vier kwartalen op rij een dalende trend in de transactieprijzen van kantoren. In het eerste kwartaal van 2024 zaten ook de verkoopprijzen van huurwoningen niet in een opwaartse trend, net als in het kwartaal ervoor. Bij industriepanden en winkelpanden was wel een stijgende trend te zien. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en het Kadaster.
6 mei 2024 Nieuws

Fiscaal partnerschap bij gezamenlijke eigen woning in aanbouw

Twee ongehuwde belastingplichtigen wonen samen in een huurwoning. Zij voldoen aan geen van de criteria van artikel 5a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) of artikel 1.2, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001). Zij zijn daardoor geen fiscaal partners van elkaar.
6 mei 2024 Nieuws

NHG Woonlastenmonitor

De (nieuwe) Woonlastenmonitor van NHG eeft inzicht in het sentiment rondom de betaalbaarheid van woonlasten onder woningeigenaren met een hypotheek in Nederland.
6 mei 2024 Nieuws

Fiscaal partnerschap bij mede-eigendom woning

Vader en moeder (gehuwd en hierna; ouders) willen samen met hun twee zoons een gebouw kopen om in te gaan wonen. In het gebouw komen drie woonruimten, één voor de ouders en de zonen krijgen ook elk één woonruimte. De ouders worden voor 50% eigenaar, zoon 1 voor 25% en zoon 2 ook voor 25%.
6 mei 2024 Nieuws

Fiscaal partnerschap op grond van artikel 1.2

Op grond van artikel 1.2, eerste lid, onderdeel d, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) wordt onder een partner mede verstaan degene die op hetzelfde woonadres als de belastingplichtige staat ingeschreven in de basisregistratie personen en die samen met de belastingplichtige een woning heeft, die hun anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van eigendom, waaronder begrepen economische eigendom, of op grond van een recht van lidmaatschap van een coöperatie.
3 mei 2024 Nieuws

Standpunt over partnerschap bij mede-eigendom woning

De Kennisgroep Toeslagen heeft een standpunt ingenomen over partnerschap bij mede-eigendom van de woning op grond van artikel 3, 2e lid van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir).
1 mei 2024 Nieuws

Bankafschriften overleggen?

De consumenten hebben een lening aangevraagd bij SVn voor de financiering van zonnepanelen op hun woning. SVn heeft bankafschriften van een volledige maand bij de consumenten opgevraagd. Omdat de consumenten geen bankafschriften van een volledige maand wilden aanleveren, heeft SVn de lening niet verstrekt.
1 mei 2024 Nieuws

Overbruggingshypotheek op 50% van een pand?

De consument stelt dat de adviseur is tekortgeschoten in de op hem rustende (zorg)verplichtingen, omdat hij de consument niet (tijdig) heeft geïnformeerd dat zijn ex-partner diende mee te tekenen voor de overbruggingshypotheek.
29 apr 2024 Nieuws

Kamervragen over berichten over mogelijk geen drinkwateraansluiting bij nieuwe woningen

Minister Harbers gaf antwoord op Kamervragen naar aanleiding van de berichten 'Vitens: mogelijk geen drinkwateraansluiting bij nieuwe woningen' en 'Al tientallen bedrijven krijgen geen aansluiting op drinkwater'.
Getoond 11 tot 20 van 10593. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.