Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
11 tot 20 van 9800.
16 sep 2021 Nieuws

Kamervragen over door VEH ontvangen klachten over makelaars

Minister Ollongren gaf antwoord op Kamervragen over het bericht dat VEH wordt overspoeld door klachten over makelaars.
16 sep 2021 Nieuws

Kamervragen over opkopen vakantieparken

Minister Ollongren gaf antwoord op Kamervragen over het opkopen van vakantieparken.
15 sep 2021 Nieuws

Toetsrente Q4-2021

De AFM heeft de toetsrente voor het vierde kwartaal van 2021 vastgesteld op 5%.
15 sep 2021 Nieuws

Subject to signatureclausule

De kern van het geschil ziet op de vraag of, bij gebrek aan het bestaan van een schriftelijke overeenkomst, een koopovereenkomst tussen partijen tot stand is gekomen.
14 sep 2021 Nieuws

Kamervragen woningtaxaties

Minister Ollongren gaf antwoord op Kamervragen over veranderingen op het gebied van woningtaxaties. Vanaf 1 oktober a.s. gaan alle NRVT-taxateurs bij een fysieke taxatie werken met het nieuwe modelrapport ‘Wonen 2021’. Dit is een standaardformat dat taxateurs moeten gebruiken bij een fysieke taxatie.
13 sep 2021 Nieuws

Vve boetebeleid

De VvE heeft bij de kantonrechter (in conventie) kort samengevat gevorderd dat [appellant] (eigenaar appartement) wordt veroordeeld tot betaling van achterstallige bijdragen, in totaal neerkomende op € 900,- en tot betaling van verschillende boetebedragen die hem door de VvE waren opgelegd op grond van de splitsingsakte, tot een totaalbedrag van € 1.500,-, te vermeerderen met wettelijke rente en incassokosten.
10 sep 2021 Nieuws

Wijziging van de Huisvestingswet 2014

De Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet en om de mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten te verruimen is in het Staatsblad gepubliceerd.
10 sep 2021 Nieuws

Wonen in een recreatiewoning

Het nieuwe kwaliteits- en afwegingskader helpt gemeenten bij het verzamelen en wegen van de informatie om de toekomst van een niet-vitaal vakantiepark te bepalen. In de afweging wordt gebruik gemaakt van het Klavertje Vier-model.
9 sep 2021 Nieuws

Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW Q4-2021

Met deze regeling worden voor het tijdvak van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 de normrente en het normbedrag voor de per maand te betalen spaarpremie vastgesteld.
9 sep 2021 Nieuws

Wel of geen verhoogde inschrijving?

De consumenten hebben op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten. Tijdens het adviestraject is besproken dat een verhoogde inschrijving zal worden aangevraagd. Later blijkt de hypotheek niet verhoogd te zijn ingeschreven.
Getoond 11 tot 20 van 9800. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.