Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
1381 tot 1390 van 1390.
18 okt 2004 Nieuws

Consumentenbond start onderzoek naar gezondheidsvragen bij verzekering

De Consumentenbond en het Breed Platform Verzekerden en Werk (BPV&W) zijn een onderzoek gestart naar de ervaring van consumenten met het invullen van de gezondheidsverklaring bij het afsluiten van een verzekering.
15 okt 2004 Nieuws

Particuliere ziektekostenverzekeringen fors duurder door marktwerking in zorg

Een nieuw financieringssysteem voor ziekenhuizen leidt tot forse stijging van de premies van particuliere ziektekostenverzekeringen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) schat de totale kostenstijging voor particuliere zorgverzekeraars in 2005 in op zo’n 13%. Als zij ook nog worden verplicht een financiële buffer aan te houden, kan de kostenstijging zelfs op 23% uitkomen.
13 okt 2004 Nieuws

Nieuwe zorgstelsel kan 2,5 miljard euro besparen door collectieve contracten

Het stimuleren van collectieve contracten tussen werkgevers en verzekeraars kan het nieuwe zorgstelsel zo’n 2,5 miljard euro besparen, en dat is 10% van de totale kosten van de basisverzekering. De 2,5 miljard euro besparing kan op termijn zo’n 170 euro per gezin schelen als straks iedereen in het nieuwe zorgstelsel een nominale premie voor de basisverzekering van circa 1.000 euro betaalt, en daarnaast besparen werkgevers zo’n 1,25 miljard euro.
6 okt 2004 Nieuws

Trias en VGZ-IZA Groep willen fuseren

Met de ondertekening van een intentieverklaring hebben Zorgverzekeraar Trias (Gorinchem) en de VGZ-IZA Groep (Nijmegen) een eerste formele stap gezet om te komen tot een volledige fusie tussen beide zorgverzekeraars. De nieuwe combinatie wordt met ruim 3 miljoen verzekerden en circa 3.000 medewerkers de grootste zorgverzekeraar van het land.
5 okt 2004 Nieuws

Ziekenfonds vergoedt dieetadviezen in 2005

Het ziekenfonds gaat vanaf 1 januari 2005 dieetadviezen vergoeden. Nu komen deze nog uit de AWBZ. Het kabinet neemt dit voorstel van minister Hoogervorst over. Het kabinet wil jaarlijks maximaal vier behandeluren van de diëtist in het ziekenfondspakket opnemen. De adviezen mogen naast instellingen voortaan ook door vrijgevestigde diëtisten geleverd worden. Hierdoor wordt het zorgaanbod groter.
1 okt 2004 Nieuws

Zorgverzekeraars stellen deadline voor no-claim

Het uiterste tijdstip voor besluitvorming over invoering van de no claim is medio oktober. Dat schrijft Martin Bontje, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland, in een brief aan minister Hoogervorst. Bontje dringt aan op een tijdige besluitvorming. Na half oktober zijn particuliere verzekeraars niet meer in staat om de no claim in te passen in de Standaardpakket polissen (SPP).
1 okt 2004 Nieuws

CZ constateert 75 procent meer fraude

Zorgverzekeraar CZ heeft in de eerste helft van dit jaar al voor 200.000 euro aan fraude door zorgverleners en verzekerden vastgesteld. Verwacht wordt dat aan het eind van het jaar dit bedrag zo'n 400.000 euro omvat. Vorig jaar ging het in totaal om 227.000 euro. Er is dit jaar vooral meer fraude aan het licht kunnen komen omdat CZ steeds vaker enquêtes houdt om fraude bij zorgverleners op te sporen.
30 sep 2004 Nieuws

Menzis vergoedt virtueel huisartsbezoek

Zorgverzekeraar Menzis gaat vanaf 1 oktober als eerste de raadpleging van de huisarts per e-mail vergoeden. Deze webconsults betreffen een proef van een jaar waar ongeveer 25 artsen aan meedoen.
30 sep 2004 Nieuws

Huisarts toch buiten no-claim

Het huisartsbezoek blijft toch buiten de no-claimregeling. Minister Hoogervorst van Volksgezondheid werkt aan een compromisvoorstel waarin alleen het bezoek aan de nacht- en weekendarts nog meetelt voor de no-claim. Hoogervorst wil de regeling op 1 januari invoeren.
2 jun 2004 Kennis

Zorgverzekeringswet

Sinds 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet van kracht. Voor invoering van deze wet bestond het zorgstelsel in feite uit vier delen. Een volksverzekering in de vorm van de AWBZ, een werknemersverzekering in de vorm van de Ziekenfondswet, publiek rechtelijke regelingen voor bepaalde categorieën ambtenaren en particuliere ziektekostenverzekeringen (waaronder de standaardpakketpolissen) voor iedereen die geen ziekenfondsverzekerde was en niet viel onder de publiekrechtelijke regelingen. Verzekeringnemer hoeft een dergelijke aanpassing niet te accepteren; hij heeft het recht om de verzekering op te zeggen. Hij moet binnen een bepaalde termijn, nadat hij het bericht over de aanpassing heeft ontvangen, melden, dat hij niet akkoord gaat en dan wordt de polis beëindigd.
Getoond 1381 tot 1390 van 1390. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.