Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
1411 tot 1420 van 1436.
8 nov 2004 Nieuws

Consument wil collectieve ziektekostenverzekering

Het overgrote merendeel van de consumenten (67%) vindt het afsluiten van collectieve ziektekostencontracten via de werkgever een goed idee. Nog geen kwart (24%) meent dat iedereen zijn eigen ziektekostenverzekering moet afsluiten en 8% heeft geen mening. Dat zijn de eerste resultaten van een consumentenonderzoek, dat het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) in opdracht van het Verbond van Verzekeraars heeft uitgevoerd.
5 nov 2004 Nieuws

ZN: Kosten ziekenfondsen 3 procent omhoog in 2005

De kostenstijging in de ziekenfondsector zal in 2005 zal naar verwachting rond 3 procent per verzekerde bedragen. Daarbij is ervan uit gegaan dat er geen kostenverschuiving plaatsvindt tussen het ziekenfonds en de particuliere markt bij de invoering van dbc's. In het scenario waarbij wel rekening gehouden wordt met een verschuiving, bedraagt de stijging 0,9 procent per verzekerde. De opslag op de nominale rekenpremie wordt geraamd op € 67 in het eerste scenario. In het tweede scenario wordt dit bedrag geraamd op € 49. Dit blijkt uit een kostenraming voor het ziekenfonds van Zorgverzekeraars Nederland.
5 nov 2004 Nieuws

Nog veel kritiek op nieuwe Zorgwet

Naast alle verschillende punten van kritiek, was er volgens het Verbond van Verzekeraars in elk geval één gemeenschappelijk gevoel onder alle aanwezigen bij het Rondetafelgesprek dat de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet op de zorgtoeslag en de Zorgverzekeringswet had georganiseerd: een goed oordeel is nog onmogelijk. Er zijn essentiële onderdelen onbekend, zoals de wijze van verevening.
5 nov 2004 Nieuws

De Geus voert een extra evaluatie in na één ziektejaar

Werkgever en werknemer blijven verplicht na het eerste ziektejaar de reïntegratie van de werknemer te evalueren. Deze evaluatie betekent wel extra werk, want na twee ziektejaren is er een reïntegratieverslag nodig voor de aanvraag van een WAO-uitkering. In de Staatscourant staat de regeling afgedrukt waarin dit is geregeld.
2 nov 2004 Nieuws

Ziekteverzuim het hoogst in Flevoland

In 2003 was het ziekteverzuim het hoogst in Flevoland. Het ziekteverzuim bedroeg 5,2 procent. Dat was een halve procentpunt hoger dan het landelijke gemiddelde van 4,7 procent. Zeeland was met 4,1 procent, de provincie met het laagste verzuim.
1 nov 2004 Nieuws

Consumentenbond brengt premiestijgingen zorg in kaart

De Consumentenbond opent vandaag een meldpunt waar consumenten de aankondiging van de premiestijging van zorgverzekeringen kunnen doorgeven. Zo wil de bond direct actie ondernemen als premies van particuliere ziektekostenverzekeringen in het nieuwe jaar drastisch gaan stijgen.
28 okt 2004 Nieuws

ZN: Versoepel collectiviteitenregels in Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) pleit voor het versoepelen van de regels voor het aanbieden van collectiviteiten in het wetsvoorstel voor de nieuwe Zorgverzekeringswet. In het huidige wetsvoorstel mogen zorgverzekeraars uitsluitend een korting op een collectieve ziektekostenpolis geven die gerelateerd is aan het aantal deelnemers aan een collectiviteit. Volgens ZN-directeur Martin Bontje belemmert het wetsvoorstel de gewenste synergie tussen het zorgstelsel en de sociale zekerheid.
28 okt 2004 Nieuws

Verzekeraar keert bonus uit aan goed presterende ziekenhuizen

Zorgverzekeraar VGZ heeft een financiële bonus uitgereikt aan vier ziekenhuizen vanwege het goed presteren. De bonus is afhankelijk van het percentage VGZ-verzekerden en ligt per ziekenhuis tussen de 70 en de 80.000 euro. De bonussen stimuleren de ziekenhuizen tot kwalitatief hoogstaande zorg die doelmatig en toegankelijk is, aldus VGZ.
27 okt 2004 Nieuws

Personeel Interpolis verzekerd bij zilveren kruis

Zilveren Kruis Achmea verzekert volgens VVP vanaf 1 januari ruim 3.600 Interpolis-medewerkers tegen ziektekosten. Dit is een van de gevolgen van de samenwerking op het gebied van ziektekostenverzekeringen die Rabobank en Achmea in februari aangingen.
27 okt 2004 Nieuws

De Amersfoortse voert bonus-malusregeling in voor verzuimpolis

De Amersfoortse Verzekeringen introduceert volgens het VB een bonus-malusregeling op verzuimverzekeringen. Per 1 januari 2006 kunnen verzekerden een bonus of een malus krijgen op basis van de schade die veroorzaakt is.
Getoond 1411 tot 1420 van 1436. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.