Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
1 tot 10 van 1316.
25 jun 2020 Nieuws

Monitor polisaanbod 2020

Minister Van Rijn informeerde de Tweede Kamer over ziektekostenverzekeringen en collectiviteitskorting.
11 jun 2020 Nieuws

Stijgende zorguitgaven (2019)

In 2019 is 106,2 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn, inclusief kinderopvang. Dat is ruim 5 miljard euro (5,2 procent) meer dan in 2018. Sinds 2009 was deze groei niet zo hoog. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe, voorlopige cijfers.
9 jun 2020 Nieuws

Opeetconstructie (vanwege eigen bijdrage voor verpleegzorg)

Door naast het pensioeninkomen en financieel vermogen ook de overwaarde uit het huis vanaf de eerste dag mee te nemen bij het bepalen van de eigen bijdrage voor verpleeghuiszorg kan de overheid het financieel risico van de eigen bijdragen beter spreiden.
8 jun 2020 Nieuws

Uiteenlopende wensen verzekerden zorgverzekering

Ongeveer één derde van de verzekerden vindt dat zorgverzekeraars vooral scherp moeten onderhandelen om de premie laag te houden. Ongeveer een zelfde aantal verzekerden vindt dat zorgverzekeraars vooral keuze moeten bieden in zorg.
2 jun 2020 Nieuws

Zorgpakket Zvw 2021

Het ontwerpbesluit om het Besluit zorgverzekering te wijzigen is gepubliceerd. De wijziging is nodig vanwege het zorgpakket Zvw 2021. Dit gaat over wijzigingen in het basispakket van de zorgverzekering voor het jaar 2021.
29 apr 2020 Nieuws

Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2019

In 2019 heeft de NZa de focus in hun toezicht gelegd op de zorginkoop van zorgverzekeraars, zorgplicht (toegankelijkheid/wachttijden) en vindbaarheid en vergelijkbaarheid van informatie.
22 apr 2020 Nieuws

ACM: Zorgverzekeraars mogen gezamenlijk zorgaanbieders financieel steunen tijdens coronacrisis

Zorgverzekeraars mogen samen afspraken maken om financiële steun te geven aan zorgaanbieders tijdens de coronacrisis. Het gaat om een continuïteitsbijdrage en een vooruitbetaling aan zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten.
3 apr 2020 Nieuws

Inzage medisch dossier mag alleen met toestemming patiënt

Artsen op de huisartsenpost of spoedeisende hulp mogen alleen met toestemming van coronapatiënten het medisch dossier bij hun huisarts inzien via een elektronisch uitwisselingssysteem.
1 apr 2020 Nieuws

Kamervragen over voorstel afschaffen zorgtoeslag

Minister Van Rijn gaf antwoord op Kamervragen over het bericht ‘Schaf de zorgtoeslag af, zonder inkomenseffecten’.
Ook wordt het fenomeen 'negatieve premie' beantwoord.
4 mrt 2020 Nieuws

Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet

Het voorstel strekt ertoe de invloed van verzekerden op het beleid van zorgverzekeraars te versterken. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 maart 2020 als hamerstuk afgedaan.
Getoond 1 tot 10 van 1316. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.