Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Reacties

11 tot 20 van 8993.
2 dec 2020 Kennis

Einde samenlevingscontract en eigenwoningregeling

De hypotheekrenteaftrek en eigenwoning leidt (ook) bij beëindiging van het samenlevingscontract tot fiscale geschillen. Dit terwijl de wet hier duidelijk in is. Hierna een praktijkcasus.
Hypotheek Visie Service Centrum 2 dec 2020
Hypotheekrente aftrek vervalt voor partner B is dus in feite omdat partner B géén Eigen woning en dus eigen woningschuld heeft. Aftrek bestond uitsluitend omdat dit als fiscaal partner werd toe bedeeld.
13 nov 2020 Nieuws

Tabellen overdrachtsbelasting

Staatssecretaris Vijlbrief heeft de Tweede Kamer het tweede deel van de beantwoording van vragen naar aanleiding van het wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2021 toegezonden. Hij gaat ook in op vragen over de 'Wet differentiatie overdrachtsbelasting' (ovb).
Edwin Zijdenbos MFP - redactie Fintool 13 nov 2020
https://www.fintool.nl/30768/wet-differentiatie-overdrachtsbelasting.htm met toelichting woningwaardegrens.
Edwin Zijdenbos MFP - redactie Fintool 11 nov 2020
Dat zou op basis van de huidige stand van zaken inderdaad een ‘conclusie’ kunnen zijn. Het is vooralsnog wachten op aanname door de Eerste Kamer (7/8 december 2020) en uitsluitsel of het genoemde amendement daadwerkelijk wordt aangenomen. Een vervolgvraag is straks, als zo’n voorstel het haalt, of er overgangsrecht is voor getekende koopovereenkomsten voor 1 april 2021, welke na 1 april 2021 passeren. Zodra meer bekend is, laten wij dit in de Fintool nieuwsbrief weten.
John Bijlsma 11 nov 2020
Begrijp ik goed dat woningen die tussen 1 januari 2021 en 1 april 2021 passeren geen woningwaardegrens hebben?
Edwin Zijdenbos MFP - redactie Fintool.nl 10 nov 2020
Zie 'Whitepaper 'Overdrachtsbelasting'. De Eerste Kamer zal het voorstel 7/8 december 2020 behandelen. Tot die tijd zijn er nog moties/ amendementen waardoor oorspronkelijke voorstel wijzigt. Zodra meer bekend is, komt dit in de Fintool nieuwsbrief te staan.
Chantal Muller-Reerink 10 nov 2020
Goedemiddag, Is het inmiddels 100% definitief dat de vrijstelling van overdrachtsbelasting doorgaat? Ik heb begrepen dat dit nog in de kamer besproken moest worden, maar kan dit nu nergens meer terugvinden. Mvg, Chantal Muller-Reerink
16 jul 2020 Nieuws

Worden huizenprijzen beïnvloed door financieringsruimte kopers of woningtekort?

DNB stelt dat de verdrievoudiging van de Nederlandse huizenprijzen over de afgelopen 25 jaar vooral samenhangt met toegenomen financieringsruimte van kopers, en minder met veranderingen van het woningentekort.
Jeroen Bouwmeesters 16 okt 2020
Ik ben sinds 1995 werkzaam als hypotheekadviseur en denk dat wij nu een heel groot probleem tegemoet gaan. De lage rentes zorgen er inderdaad voor dat de mensen de waarde van geld niet meer inzien, ze kijken alleen naar maandlasten. Mijns inziens hadden we de prijsstijgingen kunnen tegenhouden door de regels m.b.t. het verstrekken van nieuwe hypotheken te verscherpen. Helaas hebben wij niets geleerd van de vorige crisis 2008-2013.
5 okt 2020 Nieuws

Fiscaal geruisloze voortzetting SEW

Een huiseigenaar wenste het tegoed op de bankspaarrekening in te brengen in de nieuwe bankspaarrekening. Vanwege de verpanding SEW aan de woning die in de verkoop stond, kon nog geen fiscaal geruisloze voortzetting opgestart worden.
Edwin Zijdenbos 5 okt 2020
Verzekeringnemer dient hier inderdaad progressief af te rekenen over rentebestanddeel. Rechtspraak ging over (onterechte) klacht richting adviseur. Wellicht aardig om te lezen: http://www.fintool.nl/27522/whitepaper-afkoop-kew-verbouwingen-wat.htm
Chantal Muller-Reerink 5 okt 2020
Goedemorgen, In deze casus wordt aangegeven dat het opgebouwde vermogen gebruikt gaat worden voor verbouwing. Hoeft de klant dan niet fiscaal af te rekenen? Want het geld wordt feitelijk niet gebruikt ter aflossing van de eigenwoningschuld.
27 feb 2020 Nieuws

Oefen met situaties uit de praktijk

Benieuwd wat u al weet over hypotheken, huurtoeslag of een ander onderwerp? De Belastingdienst heeft een aantal oefen casussen met uitwerkingen beschikbaar gesteld.
Edwin Zijdenbos 13 mrt 2020
De Belastingdienst heeft een terugkoppeling gegeven. Letterlijk is de vraag of 'Taxatiekosten voor de waardebepaling van de woning' een aftrekpost is. Fiscaal is dat dan (nog) niet het geval, want het kan zijn dat relatie geheel geen financiering nodig heeft, of 'voor de lol' een indicatie wenst van de waarde van de woning. Taxatiekosten worden pas aftrekbaar als ze zien op een box 1 financiering. In de context van het rijtje, is dat een 'aanname' die wel logisch was, maar het 'instinkertje' is dat het nog geen feit is. Vandaar dat het (nog) niet meetelt als aftrekpost. De medewerkster neemt 'argumentatie' wel mee in de evaluatie, dus of een ruimere uitleg (waarom geen aftrekpost), of wel een aftrekpost (want ziet op box 1 financiering).
Edwin Zijdenbos 27 feb 2020
We hebben uw (terechte) opmerking aangekaart bij de Belastingdienst. Wordt vervolgd.
Niels Kuiper 27 feb 2020
Is het antwoord van vraag 4 van de uitwerking test Belasingdienst wel correct? Naar mijn mening zijn de taxatiekosten nodig om de hypothecaire lening te kunnen verkrijgen en daarmee ook fiscaal aftrekbaar. Ik hoor graag.
10 jan 2019 Kennis

Aflossingsstand berekenen

Snel de aflossingsstand berekenen? Met de invoer van een paar variabelen heeft u direct de aflosstand bepaald.
Marc Rosenboom 4 feb 2020
Handig tooltje
16 dec 2019 Nieuws

Hypotheekschuld na looptijd mogelijk problematisch voor gepensioneerden

Voor vijf tot tien procent van de gepensioneerden met een aflossingsvrije hypotheek, geldt dat de betaalbaarheid van hun restschuld na het verstrijken van de looptijd mogelijk problematisch is. Het opnieuw afsluiten van een langlopende, aflossingsvrije lening is vaak niet mogelijk.
Mario van Teijlingen 16 dec 2019
Ik heb misschien te vlug gelezen maar ik mis in de analyse de hoogte van de schuld als mitigant. Misschien is de last wel een probleem qua inkomen maar kan door verkoop (als de schuld laag is) een aanzienlijk deel van de verwachte probleemgevallen tot in lengte van jaren probleemloos blijven wonen. Ik krijg een beetje paniekerig gevoel (10%-20% problematische betalers vind ik alarmfase 1) van het artikel maar vraag me af of dat terecht is.
12 jan 2022 Helpdesk

Box 3 financiering in plaats van box 1

Vanwege consument moverende redenen is er de wens om een box 3 financiering aan te vragen, in plaats van een box 1, terwijl er wel sprake is van een financiering ter verwerving van een woning. Vraag is of dit verstandig is.
Mario van Teijlingen 27 aug 2019
Dit "bezint eer ge begint" artikel is zeker nuttig. In meer algemene zin geldt dat op je advies is af te dingen als dat zodanig maatwerk blijkt dat bij een volgende levensfase of bij een incident blijkt dat de klant een harnas aan heeft. Dus kom niet bij een bank aan die alleen maar box 1 in een algoritme krijgt.
A.B.A.D. (Angelo) van Nies 26 aug 2019
Voornoemde opsomming is m.i. iets tekort door de bocht nu m.n. er geen onderscheid wordt gemaakt naar de periode vóór of ná het Overgangsregime. M.a.w. was er al een hypothecaire financiering? En dan zijn er nog veel meer aandachtspunten om te voorkomen dat er ook door de adviseur 'blunders' worden gemaakt!!
5 aug 2019 Nieuws

Echtscheiding en hypotheekrenteaftrek

Voormalige echtelieden waren gedurende 2016 ieder voor 50% juridisch eigenaar van een woning. Vanaf 2013 woont de ex-partner niet meer in de woning. Vanaf 1 januari 2014 komen alle lasten alsmede de waardeverandering van de woning voor de rekening en risico van de achterblijvende ex-partner. In geschil is de vraag of de volledige hypotheekrente door de achterblijvende partij fiscaal opgevoerd kan worden, zonder juridisch 100% eigenaar te zijn.
Adam Molengraaf 5 aug 2019
Tot deze uitspraak was het m.i., als volgt: de rente tot de echtscheidingsdatum was voor 50 % aftrekbaar wegens het feit dat in het convenant niets is afgesproken over hypotheekrente in de vorm van alimentatieverplichting. Belangrijk is ook te weten wat in de aangifte over 2014 en 2015 is aangegeven voor de renteaftrek en het EWF. Maar inderdaad normaal gesproken zou degene die voor 50 % eigenaar is ook maar 50 % van de hypotheekrente mogen aftrekken en de overige 50 % vervliegt dan zomaar. Leuk dat het met deze constructie dan wel kan.
5 jun 2019 Nieuws

Gebruik burgerservicenummer (BSN) bij (hypotheek)advies

Het burgerservicenummer (BSN) is een persoonsnummer dat in de eerste plaats bedoeld is voor het contact tussen burgers en de overheid. Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een aantal antwoorden gegeven op vragen over BSN.
Nico van der Zee 11 jun 2019
Als het BSN nummer wettelijk vereist is om een overeenkomst tot stand te brengen, dan is het geoorloofd dit op te vragen. Als iemand klant wil worden ,is er een identificatieplicht middels ID of Paspoort. Administratieve procedures hebben tijd nodig,
J.M.G. (Joep) van der Pol 7 jun 2019
Wat een onduidelijk bericht. Ik heb het drie keer gelezen en weet nu nog niet wat wel en niet mag. Pas als iemand klant is, de offertefase, het accepteren van het aanbod in de offerte, het moet wettelijk bepaald zijn, noodzakelijk is voor het verrichten van een rechtshandeling. Het wordt er zo niet duidelijker op.
Getoond 11 tot 20 van 8993. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.