Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Woning- en hypotheekmarkt

11 tot 20 van 5181.
15 aug 2019 Nieuws

Geen rechten ontlenen aan 'onduidelijk' polisblad

Consument heeft een Hypotheek afgesloten in 2008. Destijds is hem een polisblad verstrekt waarbij het erop leek alsof de rentevergoeding in de spaarverzekering voor 30 jaar vast zou zijn. Uiteindelijk bleek deze rente na 10 jaar te wijzigen, waardoor Consument veel meer diende in te leggen om het beoogde eindkapitaal te halen.
15 aug 2019 Nieuws

Subsidieregeling isoleren woningen

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) wordt definitief 2 september weer opengesteld. De voorwaarden voor de subsidie zijn gepubliceerd. Met de regeling kunnen mensen subsidie krijgen voor twee of meer grote isolatiemaatregelen in hun eigen woning.
13 aug 2019 Kennis

Wanneer begint verjaringstermijn?

De vrouw vordert van de man waarmee zij eerder samenwoonde een bedrag van ruim €200.000 (vorderingsrecht) vanwege aflossingen op de gezamenlijke hypotheek. Partijen hadden geen samenlevingscontract opgesteld. Wanneer begint de verjaringstermijn?
13 aug 2019 Nieuws

Mondelinge overeenkomst koop appartementsrecht afdwingbaar?

Een aspirant-koper vordert in kort geding dat de verkoper meewerkt aan de schriftelijke vastlegging van de mondelinge koopovereenkomst en daaropvolgende levering van het appartementsrecht.
12 aug 2019 Nieuws

Financieringsvoorbehoud te laat ingeroepen

Een aspirant koper doet te laat een beroep op het financieringsvoorbehoud. De verkoper claimt de terstond opeisbare boete van tien procent (10%) van de koopsom van € 32.500. In geschil is of de koper een beroep kan doen op de ontbindende voorwaarde en of de boete anders gematigd kan worden.
12 aug 2019 Nieuws

Kifid rentemiddelingsopslag mag

Een Consument klaagt over de door de Bank in het voorstel (24 januari 2017) tot rentemiddeling opgenomen rentemiddelingsopslag. De Commissie overweegt dat wijziging van een overeenkomst instemming van beide partijen behoeft.
9 aug 2019 Nieuws

Geen rechten ontlenen aan oriëntatierapporten

Consument heeft een hypothecaire geldlening bij de Bank. Deze bestaat uit een aflossingsvrij leningdeel en een spaarleningdeel. In verband met de aankoop van een nieuwe woning heeft Consument zich tot de Bank gewend voor het verkrijgen van een nieuwe hypothecaire geldlening. Consument heeft de Bank gevraagd berekeningen te maken voor een hypothecaire geldlening met een rentevastperiode van tien jaar.
8 aug 2019 Nieuws

Niet verpanden lijfrenteverzekering is geen schending zorgplicht geldverstrekker

Consument en de Bank zijn bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen dat tot meerdere zekerheid voor de aflossing van een hypothecaire geldlening, de rechten uit twee, reeds bij een derde, verzekeraar, afgesloten levensverzekeringen aan de Bank zullen worden verpand. In 2017 is Consument erachter gekomen dat verpanding niet heeft plaatsgevonden. Dit heeft tot gevolg dat de waarde van de verzekeringen aan het einde van de looptijd van de lening niet ‘automatisch’ in mindering op de lening zullen worden gebracht en dat Consument de lening zelf zal moeten aflossen.
8 aug 2019 Nieuws

Kifid geeft nadere duiding aan AFM-Leidraad

Wanneer consumenten tussentijds hun hypotheek oversluiten of rentetarief aanpassen, vraagt de bank een vergoeding voor haar financiële nadeel. Voor de berekening van deze zogenoemde boeterente houden banken zich aan de Leidraad van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze stelt onder meer dat op- en afslagen in de contractrente en de vergelijkingsrente consistent moeten worden toegepast.
9 aug 2019 Nieuws

Financieringsvoorbehoud en A-codering

Een verkoper heeft betoogd dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de (afgehaakte) koper een beroep toekomt op het financieringsvoorbehoud. Dit heeft de verkoper vooral gebaseerd op de stelling dat koper wist, althans had behoren te weten, dat er een A-codering was en dat hij lichtzinnig heeft opgetreden door niettemin de koopovereenkomst aan te gaan.
Getoond 11 tot 20 van 5181. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.