Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
1 tot 10 van 5268.
5 okt 2020 Nieuws

Netspar paper: Financiële gevolgen van verweduwing

De noodzaak van een publieke nabestaandenuitkering staat ter discussie doordat steeds meer vrouwen werken en omdat er meer mogelijkheden zijn om een verzekering tegen inkomensverlies af te sluiten. In dit onderzoek staat de inkomensterugval bij verweduwing voor verschillende groepen centraal.
5 okt 2020 Nieuws

AFM Consumentenmonitor pensioen

De meeste Nederlanders willen uitgebreide informatie ontvangen over hun pensioen om de vraag te beantwoorden of ze actie moeten ondernemen om dit aan te vullen. 61% wil in dat geval weten wat hun opgebouwde pensioen is, wat het pensioen is dat ze kunnen bereiken én hoe het opgebouwde pensioen berekend is.
29 sep 2020 Nieuws

Kamerbrief over toezichtkader tijdens overgang naar nieuw pensioenstelsel

Minister Koolmees stuurde een brief over het toezichtkader tijdens de overgang (transitie) naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit gaat over de manier waarop pensioenfondsen kunnen overstappen naar het nieuwe stelsel, zoals dat is afgesproken in het Pensioenakkoord.
23 sep 2020 Nieuws

Kamerbrief pensioenonderwerpen

Minister Koolmees informeerde de Eerste Kamer en de Tweede Kamer over verschillende onderwerpen rondom pensioenen.
14 sep 2020 Nieuws

Effecten van nudging met volgorde en standaardopties

Keuze is een belangrijk thema bij de inrichting van een pensioenstelsel. Uit een Netspar studie blijkt substantiële animo voor keuze in de opbouwfase (tijdelijk meer of minder pensioenopbouw).
4 sep 2020 Nieuws

Wetsvoorstel (pensioen)bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Er is een wetsvoorstel ingediend in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de ingangsdatum daarvan te laten afkopen.
Ook is er sprake van een tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing op regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen).
3 sep 2020 Nieuws

Evaluatie vrijstelling voor nettopensioen en nettolijfrente

Staatssecretaris Vijlbrief stuurde de Tweede Kamer de evaluatie vrijstelling voor nettopensioen en nettolijfrente.
27 aug 2020 Nieuws

Lage rente en pensioenen

Door de lage rente zal het vermogen van pensioenfondsen minder snel groeien. Bij een langdurig lage rente is het daarom in de toekomst nodig opnieuw te bepalen of meer inleg van deelnemers nodig is en wellicht het pensioeninkomen omlaag moet worden bijgesteld.
16 jul 2020 Nieuws

Kamervragen over het vereenvoudigen van betaling pensioenpremie bij faillisement

Minister Koolmees gaf antwoord op Kamervragen over 'het vereenvoudigen van betaling pensioenpremie bij faillissement'.
15 jul 2020 Nieuws

Kamervragen over het pensioenakkoord

Minister Koolmees gaf eerder antwoord op de Kamervragen over het pensioenakkoord. Een verhoging van de rekenrente biedt geen structurele oplossing voor de problemen waar het bestaande pensioenstelsel mee kampt.
Getoond 1 tot 10 van 5268. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.