Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
1 tot 10 van 5260.
16 jul 2020 Nieuws

Kamervragen over het vereenvoudigen van betaling pensioenpremie bij faillisement

Minister Koolmees gaf antwoord op Kamervragen over 'het vereenvoudigen van betaling pensioenpremie bij faillissement'.
15 jul 2020 Nieuws

Kamervragen over het pensioenakkoord

Minister Koolmees gaf eerder antwoord op de Kamervragen over het pensioenakkoord. Een verhoging van de rekenrente biedt geen structurele oplossing voor de problemen waar het bestaande pensioenstelsel mee kampt.
10 jul 2020 Nieuws

Financiële veerkracht op de oude dag

Wijzer in geldzaken presenteerde in samenwerking met Maastricht University de vierde editie van ‘Financiële veerkracht op de oude dag’.
7 jul 2020 Nieuws

Wijziging wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

Minister Koolmees stuurde de Tweede Kamer de 2e nota van wijziging van het voorstel van wet houdende regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021).
6 jul 2020 Nieuws

Overeenstemming over uitwerking pensioenakkoord

Het kabinet en sociale partners hebben definitief overeenstemming bereikt over de uitwerking van pensioenakkoord. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt op weg naar een nieuw pensioenstelsel.
30 jun 2020 Nieuws

Kamervragen over onderzoek AOW-fraude

Minister Koolmees gaf antwoord op Kamervragen over het onderzoek naar mogelijke AOW-fraude bij duurzaam gescheiden koppels.
30 jun 2020 Nieuws

Melden van interne collectieve waardeoverdrachten

Bij het wijzigen van een pensioenregeling kan sprake zijn van een interne collectieve waardeoverdracht. In de praktijk merkt DNB dat er soms onduidelijkheid is of zo’n interne collectieve waardeoverdracht bij DNB gemeld moet worden.
26 jun 2020 Nieuws

Alleen rendement volstaat niet bij herstelplan

Uit de 150 door DNB beoordeelde herstelplannen blijkt dat het herstel van vrijwel alle fondsen uit verwachte beleggingsrendementen komt. In een herstelplan is het toegestaan om uit te gaan van, bijvoorbeeld, maximaal 5,6 procent rendement op aandelen. De meeste pensioenfondsen gaan in hun herstelplannen uit van het rendement waarmee maximaal gerekend mag worden. Een hogere premie wordt niet gebruikt als middel om te herstellen. Bij de meeste fondsen draagt de premie zelfs negatief bij aan het herstel. Dat komt doordat veel fondsen de premie dempen. Hiermee worden ongewenste premieschommelingen vermeden, maar het resulteert ook in een te lage premie ten opzichte van wat voor de pensioentoezegging nodig is.
23 jun 2020 Nieuws

Uitwerking pensioenakkoord

Minister Koolmees stuurde de Eerste Kamer en de Tweede Kamer de relevante documenten rondom de uitwerking van het pensioenakkoord.
22 jun 2020 Nieuws

AOW-bedragen vanaf 1 juli 2020

In een overzicht zijn de AOW-bedragen voor alleenstaanden of gehuwden/samenwonenden weergegeven.
Getoond 1 tot 10 van 5260. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.