Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
3 feb 2021 Nieuws

Nieuw dossier Aanpak vocht en schimmel

Circa 1,5 miljoen huishoudens hebben last van vocht en schimmel in hun woning. Dat is bijna een vijfde van alle woningen in Nederland. Een vervelend probleem, want wanneer het niet tijdig wordt aangepakt kan dit tot gezondheidsproblemen leiden.
15 jan 2021 Nieuws

Subsidie woonhuismonumenten

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten.
14 dec 2020 Nieuws

Antwoord op brief VEH waterzijdig inregelen

Sinds 10 maart 2020 is de herziene Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) in werking getreden in Nederland. Huiseigenaren zijn vanaf dat moment verplicht om de verwarmingsinstallatie waterzijdig in te regelen op een natuurlijk moment, namelijk bij de vervanging van de verwarmingsketel en/of de vernieuwing over vergroting van meer dan 1/3e van de radiatoren.
18 nov 2020 Nieuws

Welk BTW tarief voor aanbrengen van een groendak?

Een groendak is een bestaand dak dat wordt bedekt met een drainagemat, vervolgens een mat met kunstmatige bodem en tenslotte een mat met beplanting. Een groendak is beter voor het milieu en zorgt onder andere voor een langere levensduur van het dak.
13 nov 2020 Nieuws

Rekentool geluid van buiten opgestelde installaties voor warmte- en koudeopwekking

In het Bouwbesluit 2012 worden geluideisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking. Het gaat hierbij om warmtepompen en airco’s voor woningen en woongebouwen. De planning is om deze eisen op 1 januari 2021 inwerking te laten treden per koninklijk besluit.
6 nov 2020 Nieuws

Asbestfonds en ontwikkelingen in de regelgeving voor asbest

Staatssecretaris Van Veldhoven gaf antwoord op vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving van de Eerste Kamer. De vragen gingen over het fonds voor particuliere eigenaren van asbestdaken en over ontwikkelingen in de asbestregelgeving.
3 nov 2020 Nieuws

Kamervragen over rapport 'Woonlastenneutraal woningen verduurzamen'

Minister Ollongren gaf antwoord op Kamervragen (3x) over het PBL rapport `Woonlastenneutraal woningen verduurzamen`.
29 okt 2020 Nieuws

70 miljoen voor hulp bij besparen op energieverbruik in woningen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt € 70 miljoen beschikbaar aan gemeenten om huurders en eigenaar-bewoners van koopwoningen te helpen minder energie te gebruiken.
28 okt 2020 Nieuws

Overzicht proeftuinen aardgasvrije wijken

Minister Ollongren informeerde de Tweede Kamer over de selectie van de 2e ronde proeftuinen in het kader van het Programma aardgasvrije wijken (PAW).
22 okt 2020 Nieuws

VEH: ‘Funderingslabel is nog in testfase’

Vanaf juli 2021 krijgen alle huizen bij verkoop een funderingslabel dat het risico op verzakkingen vaststelt. Een goede ontwikkeling, vindt Vereniging Eigen Huis, maar het label moet eerst goed worden getest.
Getoond 1 tot 10 van 144. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.