Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
21 nov 2018 Nieuws

Kamervragen over 'Privacyregels bedreigen duizenden pensioenen'

Minister Koolmees heeft gereageerd op Kamervragen over "Privacyregels bedreigen duizenden pensioenen".
13 mrt 2018 Nieuws

Kamervragen over de hervorming van een goed pensioenstelsel

Minister Koolmees heeft uitgebreid antwoorden gegeven op Kamervragen over "de hervorming van een goed pensioenstelsel".
9 mrt 2018 Nieuws

Pensioen automatisch verdeeld bij scheiding?

Na een echtscheiding wordt het pensioen voortaan automatisch verdeeld over beide ex-partners. Minister Koolmees stelt dit voor in een brief aan de Tweede Kamer.
28 jun 2017 Nieuws

Nadere vragen over pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes heeft nadere vragen van de Eerste Kamer beantwoord over het verschil tussen een bepaald en een onbepaald elders verzekerd deel bij een pensioen in eigen beheer (PEB).
8 feb 2017 Nieuws

Brief over novelle pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeerde de Tweede Kamer over de novelle, het nader rapport en de uitvoeringstoets van pensioen in eigen beheer.
24 okt 2016 Nieuws

Tijdelijke verlenging redelijke termijn voor de aankoop van een pensioenuitkering

Bij expiratie van een pensioenpolis waarbij de hoogte van de pensioenuitkering niet reeds van tevoren vaststaat, moet binnen een redelijke termijn een recht op een pensioenuitkering worden aangekocht. In geval van bijzondere omstandigheden kan worden afgeweken van de genoemde termijnen.
21 jul 2016 Nieuws

Pensioenvergelijker: nadere toelichting bij stap 4

Er blijkt bij verschillende uitvoerders onduidelijkheid te bestaan over hoe het blok over risico in stap 4 van de Pensioenvergelijker moet worden ingevuld. Het betreft de vragen ‘Staat de hoogte van de pensioenuitkeringen nu al vast?’ en ‘Is de hoogte van de pensioenuitkeringen afhankelijk van beleggingsresultaten?’.
20 jun 2016 Nieuws

Pensioen in eigen beheer leidt tot veel kamervragen

Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op schriftelijke vragen over Pensioen in eigen beheer. Dit als reactie op het eerdere overleg over pensioen in eigen beheer, ontklemming fiscale oudedagsreserves en stakingslijfrenten en verruiming kleine afkoopregeling lijfrenten.
31 mei 2016 Nieuws

Inhaalindexatie

Vraag en antwoord Belastingdienst
Op grond van artikel 18d, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) kunnen een ouderdomspensioen, een partnerpensioen en een wezenpensioen de maxima van de artikelen 18a, 18b en 18c Wet LB overstijgen voor zover dat het gevolg is van het aanpassen van het pensioen aan loon- of prijsontwikkeling (indexatie). In pensioenregelingen van pensioenfondsen is de indexatie veelal voorwaardelijk vormgegeven. Er bestaat dan geen automatisch recht op indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraak of het pensioen. Het toekennen van een indexatie is dan niet alleen afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds, maar ook van de beslissing van het bestuur van het pensioenfonds om de indexatie al dan niet toe te kennen. Vanwege een te lage dekkingsgraad heeft het bestuur van een pensioenfonds de afgelopen jaren besloten om de opgebouwde pensioenaanspraken van de (ex-) deelnemers en de pensioenen van de uitkeringsgerechtigden niet (volledig) te indexeren. Kan het pensioenfonds binnen de kaders van de fiscale wet- en regelgeving de in de afgelopen jaren achterwege gelaten indexatie op een later moment alsnog toekennen?
6 mei 2016 Nieuws

Aangepast ontwerpbesluit verbeterde premieregeling

Naar aanleiding van het overleg met vertegenwoordigers van het pensioenveld is het overgangsrecht aangevuld (artikel I, onderdeel H). Dit artikel bepaalt onder meer dat de verplichting om het opgebouwde kapitaal in de opbouwfase volgens het life cycle principe te beleggen, uiterlijk 1 januari 2018 zal gaan gelden voor vrijwillige premieregelingen die door pensioenfondsen worden uitgevoerd als aanvullende voorziening (excedent-regeling) bovenop een basisregeling met het karakter van een uitkeringsovereenkomst.
Getoond 1 tot 10 van 91. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.