Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
3 nov 2020 Nieuws

Kamervragen over rapport 'Woonlastenneutraal woningen verduurzamen'

Minister Ollongren gaf antwoord op Kamervragen (3x) over het PBL rapport `Woonlastenneutraal woningen verduurzamen`.
20 okt 2020 Nieuws

Verduurzamen van woningen

Zie bij de downloads een overzicht van de verschillende regelingen die beschikbaar zijn voor verduurzaming van woningen.
21 aug 2020 Nieuws

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (hierna: SEEH) stelt subsidie beschikbaar voor mensen met een bestaande koopwoning (eigenaar-bewoners) en verenigingen van eigenaars (hierna: VvE’s), wooncoöperaties en woonverenigingen (gezamenlijk worden deze drie types verenigingen in de SEEH gedefinieerd als: verenigingen) die minimaal twee grote isolerende maatregelen laten uitvoeren aan hun woning.
24 jul 2020 Nieuws

Het Nationaal Energiebespaarfonds heet voortaan het Nationaal Warmtefonds

Het fonds verstrekt sinds 2014 de Energiebespaarlening: een lening tegen aantrekkelijke voorwaarden, waarmee particuliere woningbezitters, VvE’s en scholen de verduurzaming van hun gebouwen kunnen financieren.
28 mei 2020 Nieuws

SVn ziet aantal versterkte leningen stijgen

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekte in 2019 voor € 173 miljoen aan leningen, een stuk meer dan een jaar eerder (€ 159 miljoen).
24 apr 2020 Nieuws

Kamervragen over 65 miljard euro aan schade door verzakkende huizen

Minister Ollongren gaf antwoord op Kamervragen over het bericht '65 miljard euro aan schade door verzakende huizen.'
23 apr 2020 Nieuws

Kamervragen over de invloed van het aandeel in de VvE-reserve op de WOZ-waarde

Staatssecretaris J.A. Vijlbrief gaf antwoord op Kamervragen over het bericht “Te hoge belasting omdat gemeente VvE-reserve meerekent in WOZ bepaling” en het bericht "tienduizenden appartementseigenaren die een te hoge WOZ-beschikking ontvangen".
28 jun 2019 Nieuws

Btw voor VvE’s bij zonnepanelen

In een Kamerbrief gaat minister K.H. Ollongren in op de aanpak om mogelijke belemmeringen voor het verduurzamen van appartementen op te lossen. Ook gaat ze in op de mate van het recht op aftrek van voorbelasting en de toepassing van de kleineondernemersregeling (KOR).
22 jan 2019 Nieuws

Het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) groeit

Het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) groeit naar 600 miljoen euro en ontwikkelt op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nieuwe financieringsproducten. Het ministerie heeft hiervoor onlangs 40 miljoen euro beschikbaar gesteld.
15 nov 2016 Nieuws

Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars

Minister Van der Steur heeft de nota naar aanleiding van verslag aan de Tweede Kamer toegezonden. Hieronder een selectie uit dit verslag.
Getoond 1 tot 10 van 22. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.