Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
13 okt 2020 Nieuws

Wetsvoorstel verbod op dienstverrichting derdelandsverzekeraars

Minister Hoekstra stuurde de Tweede Kamer de wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de invoering van een verbod op dienstverrichting door derdelandverzekeraars.
30 sep 2020 Nieuws

Verlengingsclausule Crisismaatregel Herverzekering Leverancierskredieten

Tot op heden zijn de verwachte schadeclaims en faillissementen onder de regeling als gevolg van de COVID-19 crisis uitgebleven. Het uitblijven van de schades is deels te verklaren door de overheidssteunmaatregelen en het gebruik van opgebouwde buffers door bedrijven.
2 jun 2020 Nieuws

Herverzekering leverancierskredieten

Met kortlopende leverancierskredieten wordt in Nederland op jaarbasis door commerciële kredietverzekeraars meer dan 200 miljard euro aan handel mogelijk gemaakt. De verzekerde bedrijven leveren op afbetaling aan hun klanten in binnen- en buitenland. Deze klanten krijgen doorgaans dertig tot negentig dagen de tijd om de ingekochte goederen terug te betalen. In deze tijd kunnen zij omzet genereren waardoor ze aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Dit leveren op afbetaling wordt mogelijk gemaakt doordat de betalingsrisico’s kunnen worden verzekerd bij de genoemde commerciële verzekeraars.
23 apr 2020 Nieuws

Overheid herverzekeraar leverancierskrediet

Veel bedrijven zoals winkels en horecazaken uit het mkb-segment worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Dit betekent dat een leverancier zich verzekert tegen het risico dat hij niet betaald wordt. Door de coronacrisis ontstaan hier problemen.
27 jun 2019 Nieuws

Q&A herverzekering

DNB publiceerde de definitieve Q&A over de erkenning van herverzekeringscontracten onder de standaardformule.
30 nov 2018 Nieuws

Herverzekeren van het eigen risico in de gemeentepolis

Verschillende gemeenten bieden een collectieve zorgverzekering aan voor minima waarin het eigen risico is afgedekt met een aanvullende verzekering, ook wel ‘herverzekering’ genoemd. In een CPB publicatie (Engelstalig) wordt ingegaan op de vraag welk effect deze herverzekering heeft op de uitgaven aan medicijnen.
4 aug 2011 Nieuws

Munich Re lijdt verlies

De Duitse herverzekeringsmaatschappij Munich Re heeft in het eerste halfjaar een verlies van 211 miljoen euro geleden. Het verlies komt door de hoge schadevergoedingen die in het eerste kwartaal moesten worden uitgekeerd door natuurrampen.
19 apr 2011 Nieuws

'Concurrentie verzekeringsmarkt zal toenemen'

Kredietbeoordelaar Moody’s verwacht dat de concurrentie op de Nederlandse verzekeringsmarkt verder toeneemt en dat de winsten teruglopen.
20 sep 2010 Nieuws

Geen extra lasten voor herverzekerd pensioen

De tachtig herverzekerde pensioenfondsen hoeven geen rekening te houden met de mogelijkheid van faillissement van hun verzekeraar. Dat meldt het FD op basis van een brief van minister Donner van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.