Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
29 mrt 2024 Nieuws

Publieksmonitor pensioenen Q1-2024

Met deze publieksmonitor wil het Ministerie van SZW over meerdere jaren de reactie van het Nederlandse publiek op alles wat ze horen en zien over het pensioen inzichtelijk maken. De monitor dient daarmee inzicht te bieden in de mate waarin de communicatiedoelen van SZW en de andere stakeholders worden gerealiseerd.
7 nov 2022 Nieuws

Concepten voor UPO-modellen 2023

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben de concepten voor de UPO-modellen 2023 en de bijbehorende handleiding gepubliceerd.
29 mrt 2022 Nieuws

Kamervragen over werkenden zonder pensioenopbouw

Minister Schouten gaf antwoord op Kamervragen over werkenden zonder pensioenopbouw.
5 mei 2017 Nieuws

Van uitkeringsovereenkomst naar PPR

In een paper van Netspar wordt ingegaan op de herziening van het pensioenstelsel: de overgang van een uitkeringsovereenkomst naar een persoonlijk pensioen met risicodeling. Wat moet er gebeuren als een pensioenfonds het verzoek krijgt van sociale partners om een persoonlijk pensioen met risicodeling (een nieuw pensioencontract) uit te voeren?
5 apr 2017 Nieuws

Kamervragen pensioenoverzicht

Staatssecretaris J. Klijnsma heeft gereageerd op Kamervragen over het bericht “Onrealistische AOW-leeftijd op pensioenoverzicht” van radar.avrotros.nl
17 feb 2017 Nieuws

Identificeren voor Mijnverzekeringenopeenrij.nl

Consumenten moeten zich straks bij het aanmaken van een account op Mijnverzekeringenopeenrij.nl eenmalig online identificeren met iDIN, Idensys of iDeal. Doordat de identiteit van de gebruiker wordt vastgesteld, is de kans dat iemand anders per ongeluk of opzettelijk toegang krijgt tot zijn verzekeringen tot een minimum teruggebracht. Daarnaast wordt het koppelen van verzekeringen aan je overzicht eenvoudiger.
12 sep 2016 Nieuws

Pensioenvergelijker niet actief meesturen

Bij verzending van Pensioen 1-2-3 hoeft de Pensioenvergelijker niet fysiek meegestuurd te worden. De wet is op verschillende manieren te interpreteren en daarom hebben de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars dit met het ministerie van SZW en de AFM besproken.
27 nov 2015 Nieuws

AFM publiceert leidraad communicatie voor Pensioenuitvoerders

De AFM heeft afgelopen vrijdag de ‘Leidraad Communicatie voor Pensioenuitvoerders’ gepubliceerd op haar website. Deze Leidraad geeft een overzicht van belangrijkste wettelijke vereisten uit de Pensioenwet (Pw) en de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) op het gebied van informatieverstrekking aan de deelnemer.
27 nov 2015 Nieuws

Te weinig aandacht bij UPO voor tegenvallende resultaten

Informatie over het te bereiken inkomen na pensionering kan voor bepaalde groepen te optimistisch zijn, zeker naarmate de deelnemer verder van zijn pensioen afstaat. De AFM heeft op basis van CBS- en DNB-cijfers onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke opbouw van en informatie over pensioen. Op basis van de huidige bedragen op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en mijnpensioenoverzicht.nl is het niet altijd mogelijk een realistisch beeld te krijgen van de ontwikkeling van de toekomstige pensioenuitkering, aldus AFM.
3 jul 2015 Nieuws

Kamervragen over uiteenlopende eisen aan het recht op nabestaandenpensioen

Staatssecretaris J. Klijnsma geeft antwoorden op Kamervragen over uiteenlopende eisen aan het recht op nabestaandenpensioen door pensioenuitvoerders. In een Kifid uitspraak wordt een claim op een partnerpensioen door de nabestaande afgewezen.
Getoond 1 tot 10 van 35. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.