Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
24 feb 2023 Nieuws

Eenvoudiger belastingstelsel: fiscale regelingen tegen het licht

Het kabinet houdt fiscale regelingen tegen het licht, om zo het belastingstelsel eenvoudiger te kunnen maken. Hierbij wordt er gekeken of de fiscale regelingen nog maatschappelijk en economisch te verantwoorden zijn en of een regeling op een efficiënte manier bijdraagt aan het beoogde doel.
12 mei 2020 Nieuws

Tijdelijke versoepeling (vervallen) AOW-partnertoeslag

Minister Koolmees heeft antwoord gegeven op de Kamervragen over het vervallen van de AOW-partnertoeslag tijdens de coronacrisis, als gevolg van het (meer) werken van een jongere partner van een AOW-gerechtigde.
12 jul 2016 Nieuws

Kamerbrief over nadelige gevolgen beëindigen levensloopregeling

Staatssecretaris Klijnsma reageert op een consumentenvraag over de nadelige gevolgen bij beëindigen levensloopregeling per 31 december 2021.
18 feb 2015 Nieuws

Wijzigingsbesluit in de maak voor 'Afkoopsom klein pensioen'

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, heeft in een Kamerbrief aangegeven het Inkomensbesluit sociale zekerheidswetten (Inkomensbesluit) te wijzigen en te regelen dat de afkoopsom klein pensioen volledig wordt vrijgelaten.
1 jul 2014 Nieuws

Wijzigingen Algemene Ouderdomswet

In een eerder wetsvoorstel 'Wijziging van de Algemene Ouderdomswet' was voorgesteld het recht op partnertoeslag van de gehuwde pensioengerechtigde van wie de echtgenoot jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd afhankelijk te maken van het gezamenlijk inkomen van die pensioengerechtigde en diens echtgenoot. Dit voorstel is ingetrokken door Staatssecretaris Klijnsma. Wel volgen een paar andere wijzigingen met betrekking tot de AOW.
30 mei 2014 Nieuws

Afkoop kleine pensioenaanspraken leidt tot kamervragen

Naar aanleiding van nieuws over de invloed van afkoopbedragen op toeslagen, zijn diverse vragen gesteld. Deze zijn inmiddels beantwoord. Het wijzen op mogelijke fiscale en toeslag-gevolgen bij afkoop van een klein pensioen, is geen advies zoals dat is gereguleerd in de Wft, stelt Staatssecretaris Klijnsma. De 'kostendelersnorm in de AOW' wordt vooralsnog uitgesteld.
27 mrt 2014 Nieuws

Afkoop klein pensioen en partnertoeslag

In het tv-programma Kassa en in Plus Magazine is aandacht besteed aan de afkoop van een klein pensioen en de gevolgen daarvan voor de partnertoeslag. Bij de Sociale Verzekeringsbank zijn hier veel vragen over binnengekomen.
20 sep 2013 Nieuws

Regels voor AOW en samenwonen eenvoudiger

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat de regels met betrekking tot samenwonen die gelden voor AOW’ers vereenvoudigen. Dit blijkt uit de begroting van het ministerie van SZW voor 2014. Ook is er sprake van een aanpassing van de AOW, waarbij een recht op partnertoeslag herleeft bij een inkomensdaling.
19 sep 2013 Nieuws

Reparatiewetgeving partnerbegrip bij kinderopvangtoeslag in de maak

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over het partnerbegrip kinderopvangtoeslag. Door een aanpassing in het fiscaal partnerbegrip en het partnerbegrip voor de toeslagen vanaf 2012 wordt een in huis genomen ouder 'toeslagpartner' van een alleenstaande ouder.
4 jul 2013 Nieuws

Geleidelijk afschaffen partnertoeslag AOW

Bij de Tweede Kamer is een voorstel tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet ingediend met het oog op het geleidelijk afschaffen van de AOW-partnertoeslag voor mensen met de hoogste inkomens. Dit voorstel is onderdeel van het regeerakkoord van het kabinet Rutte-Asscher. De toeslag wordt vanaf 2015 in vier jaarlijkse stappen afgebouwd.
Getoond 1 tot 10 van 14. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.