Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
10 jul 2024 Nieuws

Toename besparingen vooral door hypotheekaflossingen

Nederlandse huishoudens zijn de afgelopen twintig jaar steeds meer gaan sparen, vooral om hun hypotheken af te lossen. Strengere hypotheekregels lijken daarvan de oorzaak. Dat stelt het Centraal Planbureau in onderzoek dat is verschenen.
27 sep 2023 Nieuws

Verhoging leennormen helpt koopstarters niet

Aangescherpte leennormen op hypotheken maken een huis kopen lastiger. Doordat starters minder kunnen lenen kunnen potentiële verhuurders makkelijker huizen kopen. Toch heeft het verhogen van de leennomen naar verwachting weinig zin om de positie van koopstarters verbeteren. Dat veroorzaakt namelijk weer hogere prijzen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau.
16 aug 2023 Nieuws

Modelbeschrijving: het CPB woningprijsmodel

Het CPB maakt gebruik van een nieuw instrument: het CPB-woningprijsmodel. Het model zal gebruikt worden om de (gemiddelde) waardeontwikkeling van koopwoningen te ramen bij de gebruikelijke ramingsrondes van het Centraal Planbureau. Daarnaast zal het model ingezet worden om de prijseffecten van enkele fiscale beleidsopties te kwantificeren, zoals aanpassingen van de hypotheekrenteaftrek.
17 mei 2023 Nieuws

Huizenkoper weegt gezonde leefomgeving beperkt mee in bod

Woningzoekers houden deels rekening met geluidsoverlast en luchtvervuiling bij de aankoop van een huis. Een verbetering in de luchtkwaliteit en een vermindering van geluidsoverlast lijkt voor een beperkte stijging van de onderliggende waarde van huizen te zorgen.
9 nov 2022 Nieuws

Vermogensoverdrachten in de laatste jaren voor overlijden

Alleenstaanden (inclusief weduwen) anticiperen op hun overlijden door in de jaren daarvoor hun vermogen te verlagen. Hun vermogen is in de laatste vier jaar voor hun overlijden gemiddeld 7% sterker afgenomen dan dat van vergelijkbare personen die langer leven. Dit meldt het Centraal Planbureau.
15 jul 2022 Nieuws

CPB: reële rente blijft waarschijnlijk laag op langere termijn

Rentetarieven vertonen al sinds de jaren tachtig een neerwaartse trend in de ontwikkelde economieën, waaronder het eurogebied. De reële rente (de voor inflatie gecorrigeerde rente) bevindt zich nu op een historisch laag niveau.
25 mei 2022 Nieuws

Risicorapportage Financiële Markten 2022

In de ' Risicorapportage Financiële Markten 2022' gaat het CPB ook in op de huizenprijzen.
8 jul 2021 Nieuws

Doorrekening drempelverlaging WIA

In een publicatie van CPB wordt inzicht gegeven in de structurele effecten van verlaging van de toetredingsdrempel tot de WIA van 35% arbeidsongeschiktheid naar 25% of 15%.
8 jun 2021 Nieuws

Woningmarkteffecten van de ondertunneling van een spoorlijn

De ondertunneling van het spoor in Delft heeft geleid tot grote, additionele, stijgingen in woningprijzen.CPB onderzoeksresultaten laten zien dat de prijselasticiteit om dichter bij het (ondertunnelde) spoor te wonen ongeveer 5 procentpunt lager zou zijn geweest als Delft de spoorlijn niet zou hebben ondertunneld.
25 mei 2021 Nieuws

Risicorapportage Financiële markten 2021

Het Nederlandse financiële stelsel is vooralsnog stabiel genoeg om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Mede door de goede uitgangspositie van voor de crisis en dankzij het steunbeleid van de overheid zijn de risico’s beperkt. Dat concludeert het Centraal Planbureau in de jaarlijkse Risicorapportage Financiële Markten.
Getoond 1 tot 10 van 115. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.