Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
26 feb 2019 Nieuws

FAQ huurbeleid 2019

Aedes (branchevereniging van woningcorporaties ) heeft een uitgebreid overzicht gemaakt van vragen en antwoorden over het huurbeleid van 2019.
3 mei 2018 Nieuws

Maximale huurprijsgrenzen per 1 juli 2018

In een tabel staat per puntenaantal de maximale huurprijs per 1 juli 2018 voor (on)zelfstandige woonruimten, woonwagens en standplaatsen. Ook is een rekenmodule beschikbaar.
7 sep 2017 Nieuws

Laagste huurstijging sinds 2010

De woninghuren lagen in juli 2017 gemiddeld 1,6 procent hoger dan in juli 2016. Dit is de laagste huurstijging sinds 2010. De huurstijging van de sociale huurwoningen bij de woningcorporaties was met 1,1 procent relatief laag. Bij de overige verhuurders stegen deze huren 2,5 procent. De huren van duurdere woningen in de vrije sector stegen met 2,3 procent. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
22 mrt 2017 Nieuws

Betaalrisico’s bij huurders zijn vaak langdurig van aard

Van de 384.000 huurders die in 2012 moeite hadden om hun maandelijkse woonlasten en de kosten van het levensonderhoud te betalen, had ongeveer de helft 3 jaar later nog steeds een betaalrisico. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de verkenning Inkomensdynamiek en de betaalbaarheid van het wonen.
8 sep 2016 Nieuws

Huren vrije sector stijgen harder

Bewoners van duurdere woningen in de geliberaliseerde markt zagen de huur met gemiddeld 2,2 procent stijgen. Ook hier is Amsterdam dit jaar koploper met een huurstijging van 3,6 procent. Vorig jaar stegen in Nederland de huren in de vrije sector nog met gemiddeld 1,8 procent. De toename komt vooral door hogere huren bij bewonerswisseling. Voor het eerst sinds de invoering van het inkomensafhankelijk huurbeleid stegen de huren in de vrije sector ook harder dan de huren in de sociale sector. Dat meldt CBS.
24 aug 2016 Nieuws

Huurprijzen stijgen harder dan koopprijzen

De prijzen in de vrije huursector in Nederland zijn de afgelopen 3 jaar harder gestegen dan de gemiddelde prijstoename op de koopwoningmarkt. Dit blijkt uit een onderzoek van Ortec Finance en de NVM naar de prijsbepalende factoren van geliberaliseerde huurwoningen. “De bovenmatige prijsstijging is slecht nieuws voor consumenten die, om uiteenlopende redenen, zijn aangewezen op de vrije huurmarkt. Daar komt bij dat het aanbod in dit huursegment nog steeds te wensen overlaat”, zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma.
23 dec 2015 Nieuws

Wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015

Het wetsvoorstel dat de doorstroming op de huurmarkt verder bevordert, is ingediend bij de Tweede Kamer. De wet doorstroming huurmarkt limiteert de gemiddelde huurstijgingen die een woningcorporatie mag doorvoeren. In het huurrecht worden de mogelijkheden om met tijdelijke huurcontracten te werken uitgebreid. Met de maatregelen werkt minister Blok (Wonen) aan een beter passend aanbod van huurwoningen in zowel de sociale- als de vrije huursector.
1 sep 2014 Nieuws

Effecten van de tijdelijke verhoging van de inkomensgrens (huurwoningen)

De effecten van de tijdelijke verhoging van de inkomensgrens en bevriezing van de liberalisatiegrens zijn doorgerekend door het PBL.
28 okt 2013 Nieuws

Modernisering woningwaarderingsstelsel

Om de stagnerende woningmarkt weer in beweging te krijgen heeft het kabinet op het terrein van huren en kopen een aantal maatregelen genomen. Een van de maatregelen om de marktwerking in de huursector te bevorderen en te stimuleren dat er meer geïnvesteerd wordt in huurwoningen, betreft het moderniseren en vereenvoudigen van het huidige WWS. Deze marktwerking kan worden verbeterd door in het WWS gebruik te maken van de WOZ-waarde van een woning.
20 sep 2013 Nieuws

Nieuwe opzet bepaling maximale huurprijs

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst mee ingestemd om de WOZ-waarde bij de bepaling van de maximale huurprijs een prominente plek te geven. De in het Woonakkoord afgesproken aanpassing van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) leidt tot een eenvoudiger stelsel waarin de woonkwaliteit en de locatie beter tot uitdrukking komen in de maximale huurprijs. Dat draagt bij aan een beter functionerende woningmarkt.
Getoond 1 tot 10 van 14. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.