Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
28 apr 2022 Nieuws

Banken ontwikkelen checklist om nabestaanden te helpen bij regelen bankzaken

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft samen met haar leden een online checklist ontwikkeld waar nabestaanden eenvoudig kunnen nagaan of ze een verklaring van erfrecht nodig hebben als ze willen beschikken over de bankrekening van een overleden naaste. Ook is er nu een speciale webpagina met meer informatie hierover.
29 jul 2021 Nieuws

Bekijken rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding

Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur (aanklagersbureau) geconcludeerd dat beëdigde rekeninggegevens van zichzelf, van haar echtgenoot, diens bedrijf en van personen met dezelfde achternaam als beëdigde heeft bekeken zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond.
11 mrt 2021 Nieuws

Wet beschikbaarheid basisbetaalrekening Nederlanders in het buitenland (internetconsultatie)

Met dit initiatiefwetsvoorstel wordt het recht gecreëerd voor Nederlanders buiten de Europese Unie om een basisbetaalrekening bij een bank aan te vragen en aan te houden.
14 sep 2020 Nieuws

Besluit verwijzingsportaal bankgegevens

De Wet verwijzingsportaal bankgegevens strekt ertoe het proces van het verstrekken van bepaalde gegevens door banken en andere betaaldienstverleners, alsmede het door bepaalde overheidsinstanties vorderen en opvragen van die gegevens bij banken en andere betaaldienstverleners, te automatiseren en daarmee efficiënter te laten verlopen. Hiertoe wordt de Wet op het financieel toezicht (Wft) gewijzigd.
16 dec 2019 Nieuws

Kamervragen over het bericht 'Maak van onze bankrekening een telefoonnummer'

Minister Hoekstra gaf de Tweede Kamer antwoorden op vragen over het bericht 'Maak van onze bankrekening een telefoonnummer'.
6 nov 2019 Nieuws

Moet bank een cannabisteler een bankrekening verschaffen?

Een bank heeft geweigerd een cannabisteler die onder de naam Project C wil meedoen aan het Experiment gesloten cannabisketen een bankrekening te verschaffen.
De bank had dit eerder geweigerd omdat de cannabisteler onderdeel uitmaakt van een integriteitsgevoelige sector en er daarom een risico bestaat op witwassen. De bank had zich daarbij beroepen op haar contractsvrijheid.
24 aug 2018 Nieuws

Moet bank NAW gegevens verstrekken en moet consument dit?

In een tweetal Kifid uitspraken wordt een oordeel gegeven over het al dan niet verstrekken van NAW gegevens.
5 dec 2016 Kennis

Budgetplanner - huishoudboekje

Consumentenversie rekenmodel voor begroting inkomsten / uitgaven per maand en uitgaven per jaar. Door invullen 'omschrijving' en 'bedragen' wordt direct het spaarsaldo bijgewerkt. Bedrijfsmatig kun je het ook gebruiken, door de zakelijke inkomsten / uitgaven te benoemen.
8 jul 2016 Nieuws

Onderzoeksrapporten overstappen naar een andere bank

Minister Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer een Kamerbrief en vijf onderzoeksrapporten over het overstappen naar een andere bank met behoud van bankrekeningnummer toegezonden.
17 sep 2015 Nieuws

Kamerbrief inzake antwoorden op kamervragenover nummerportabiliteit

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer antwoorden op Kamervragen over nummerportabiliteit. De minister schrijft dat hij het belang onderschrijft van het gemakkelijk over kunnen stappen naar een andere bank met behoud van het eigen nummer.
Getoond 1 tot 10 van 23. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.