Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
27 jun 2019 Nieuws

Zorgverzekeraars en verbod op nevenbedrijf

DNB heeft de Q&A voor zorgverzekeraars over het verbod op nevenbedrijf geactualiseerd.
6 dec 2017 Nieuws

Autopech niet goed verholpen? Dubbel pech.

Consument stelt zich op het standpunt dat de schade aan zijn auto is ontstaan tijdens het transport van zijn auto en dat Verzekeraar aansprakelijk is voor de door het transportbedrijf veroorzaakte schade. De Commissie stelt vast dat het Wegenwacht Europa Standaard pakket moet worden aangemerkt als een natura-verzekering.
15 apr 2015 Nieuws

Omzetplafonds in de zorg leidt niet tot (medische) risico's

Naar aanleiding van kamervragen geeft minister mw. drs. E.I. Schippers antwoord op de vraag of omzetplafonds leidt tot wachtlijsten of andere risico's.
5 jun 2014 Nieuws

Meer keuzevarianten zorgverzekering

Bij de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel waarmee artikel 13 van de zorgverzekeringswet wordt gewijzigd. Deze wijziging beoogt om meer differentiatie in het polisaanbod mogelijk te maken. Minister Schippers had afgelopen maandag (2 juni) tijdens een uitzending op Radio1 uitspraken gedaan over verschillende polissen.
8 jan 2014 Nieuws

Giften

U kunt vanaf 2014 periodieke giften doen via een schriftelijke overeenkomst tussen u en een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een vereniging met ten minste 25 leden. U mag kiezen of u de gift vastlegt in een notariële akte of dat u deze vastlegt in een schriftelijke overeenkomst om voor aftrek in aanmerking te komen. Wilt u een periodieke gift doen aan een goed doel? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel. U kunt daarvoor onderstaande formulieren gebruiken.
17 jun 2013 Nieuws

AFM doet onderzoek na meldingen over uitvaartverzekeringen

De laatste tijd ontvangt de AFM veel meldingen over financieel adviseurs en bemiddelaars die consumenten benaderen om een uitvaartverzekering af te sluiten. Het merendeel van de meldingen komt van consumenten die een aanbod krijgen om hun bestaande verzekering over te sluiten naar een nieuwe uitvaartverzekering. Uit de meldingen blijkt dat er mogelijk sprake is van misleiding.
22 feb 2013 Nieuws

Consumenten mogelijk beperkte keus door zorg in natura

Independer.nl roept minister op tot betere bescherming consument bij wijziging van zorgcontracten. Als de plannen van de regering doorgaan, kunnen consumenten volgend jaar alleen nog maar natura zorgverzekeringen afsluiten. Deze maatregel dwingt verzekeraars om goede zorg in te kopen voor een redelijke prijs, waardoor premiestijgingen beperkt zouden moeten blijven. Maar een natura polis betekent ook dat iemand alleen naar ziekenhuizen en zorgverleners mag gaan waarmee zijn verzekeraar een contract heeft.
31 aug 2012 Nieuws

Dela ziet 'vreemde' tariefsverhogingen begraafplaatsen

Dela constateert dat in bepaalde gemeenten vreemde tariefsverhogingen zijn doorgevoerd voor begraafplaatsen. De uitvaartverzekeraar vergeleek de meest recente tarieven van 583 gemeentelijke begraafplaatsen in 285 gemeenten.
27 sep 2011 Nieuws

Verbond vindt conclusies AFM over uitvaart voorbarig

Het Verbond van Verzekeraars had graag gezien dat de AFM de uitkomsten van een nog niet afgerond onderzoek naar de uitvaartbranche eerst met de verzekeraars had besproken, voor deze naar buiten te brengen. “Omdat een onderbouwing ontbreekt, kunnen de gepresenteerde conclusies niet op hun geldigheid worden getoetst”, aldus het Verbond.
Getoond 1 tot 10 van 11. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.