Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
8 mei 2018 Nieuws

Verhuisregeling woning in de verkoop en kraakwacht (expat)

In geschil is of na het vertrek van (het gezin van) belanghebbende naar België, de woning nog kwalificeert als ‘eigen woning’ in de zin van artikel 3.111 van de Wet IB 2001. Het geschil spitst zich toe op de vraag of de woning aan een derde ter beschikking is gesteld of dat sprake is van een kraakwacht-situatie.
13 apr 2018 Nieuws

Pas op met familiegunst bij tijdelijke uitzending huiseigenaar

Een huiseigenaar (belastingplichtige) is gedurende de onderhavige jaren uitgezonden naar het buitenland en is daarbij vergezeld door zijn vrouw. Twee dochters van belastingplichtige zijn in de woning blijven wonen. De woning werd tevens gebruikt door een neef van belastingplichtige die daar in verband met een studie in de buurt regelmatig verbleef. Belastingplichtige voerder hypotheekrenteaftrek op in zijn IB aangifte.
23 jun 2017 Nieuws

Einde relatie? Dan geen uitzendregeling (hypotheekrenteaftrek)

Een huiseigenaar die tijdelijk naar het buitenland werd uitgezonden, claimde hypotheekrenteaftrek voor zijn woning. Voorheen woonde hij samen met 'B'. Deze relatie werd op enig moment beëindigd, maar 'B' bleef wel in de woning, waarbij de huiseigenaar vanwege zijn werk tijdelijk werd uitgezonden. De rechter stelt dat vanwege het eindigen van de gezamenlijke huishouding de 'huurder' (B) als derde wordt gezien.
21 mrt 2017 Nieuws

Kamervragen grenswerkers als expats te behandelen

Staatssecretaris E. Wiebes reageert op Kamervragen over de mogelijkheden om grenswerkers als expats te behandelen.
22 dec 2016 Nieuws

Kamervragen over hypotheekverstrekking in buitenlandse valuta

Minister Dijsselbloem heeft gereageerd op Kamervragen over het bericht ‘Inkomen niet in Euro’s? Dan geen hypotheek!’
Hij ziet op dit moment geen aanleiding voor verder onderzoek. Wel gaat hij de Europese Commissie om aandacht vragen voor de gevolgen die de regeling met betrekking tot hypothecaire kredieten in vreemde valuta met zich brengt.
1 jul 2015 Nieuws

Kamerbrief inkoop AOW en voortzettingsregelingen AOW/Anw

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft aan de Tweede Kamer een brief gestuurd over inkoop AOW door reeds eerder verplicht verzekerden en over voortzettingsregelingen AOW/Anw en kinderen van expats.
12 mrt 2013 Nieuws

Antwoorden minister Blok over toezegging fiscale behandeling schuld eigenwoning

Antwoord van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) op de vragen van de heer Koolmees (D66) over de fiscale behandeling van belastingplichtigen die op 31 december 2012 een eigenwoningschuld hebben, nadien emigreren en hun woning verhuren, en daarna weer in de eigen woning gaan wonen.
9 jan 2013 Kennis

Belastingpakket 2013 aangenomen door Tweede Kamer

Op dinsdag 20 november 2012 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, de Overige fiscale maatregelen 2013, de herziening fiscale behandeling eigen woning en de elektronische registratie notariële akten. De stemming over de verhuurderheffing is uitgesteld tot woensdag 21 november 2012. De Tweede Kamer bracht zelf nog enkele wijzigingen aan.
29 feb 2012 Kennis

30%-regeling expatriates

Onder bepaalde voorwaarden kan een werkgever aan een uit het buitenland afkomstige werknemer een belastingvrije vergoeding toekennen van 30% van het loon (30%-regeling). Deze tegemoetkoming geldt behalve voor de loonheffing ook voor de heffing van werknemersverzekeringspremies. Door middel van deze regeling wordt rekening gehouden met de bijzondere positie waarin de "expat" verkeert, met name met de veronderstelde extra kosten van het levensonderhoud.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.