Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
7 nov 2018 Nieuws

Consultatie Regeling wijziging legetarieven (bijzondere) Wft-examens

Deze regeling wijzigt het legestarief voor initiële-examens en PE-examens in de Regeling tarief centrale examenbank Wft 2015 en bepaalt een legestarief voor bijzondere examens.
12 jul 2016 Nieuws

CDFD verzameldocument 'Ontwikkelingen voor 2017'

De PE-commissie heeft in een verzameldocument de aanlevering van relevante actualiteiten en aanpassingen van toetstermen voor de Wft-examens vanaf 1 april 2017 samengevat. Dit verzameldocument gebruikt de PE-commissie in haar advies naar het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening. De PE-commissie zal in de komende periode een selectie samenstellen op basis van de vooraf vastgelegde criteria.
31 jul 2015 Nieuws

AFM-consultatie Beleidsregel incident

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) nodigt marktpartijen uit om te reageren op het concept voor haar beleidsregel over het melden van incidenten aan de AFM. Via deze beleidsregel geeft de AFM aan de markt uitleg over de invulling van het begrip incident.
14 apr 2015 Nieuws

Kamerbrief inzake consultatiereacties AMvB beleggingsverzekeringen

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurde de Tweede Kamer het verslag van de consultatieronde behorende bij het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering.
14 jun 2013 Nieuws

CDFD consulteert markt voor Inhaal-/PE-examens

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) is een consultatieronde gestart voor vaststelling van de inhoud van de zogeheten Inhaal-/PE-examens. Het succesvol afleggen van dit examen is noodzakelijk voor iedere financiële dienstverlener die in het verleden behaalde deskundigheidsbewijzen (tot uiterlijk 1 januari 2014) wil omzetten naar Wft-diploma’s in het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.