Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
18 jan 2018 Nieuws

Inhoud PE-examens 2018 bekend

Eerder deze week waren de toetstermen gepubliceerd. Nu ook de samenstelling van de PE-examens.
16 jan 2018 Nieuws

Toetstermen voor examens vanaf 1 april 2018

De eind- en toetstermen, die de basis vormen van de Wft-examens, worden per 1 april a.s. aangepast. Het advies “Wft ontwikkelingen 2018” van het CDFD is door de Minister van Financiën overgenomen.
5 okt 2017 Nieuws

Advies CDFD over modulestructuur van het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk

Er is door een externe partij in opdracht van het CDFD, in samenspraak met het ministerie van Financiën, onderzoek verricht naar de modulestructuur van het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk. Het CDFD heeft op basis van de uitkomsten van het onderzoek een adviesdocument opgesteld en deze verzonden aan het ministerie van Financiën.
3 okt 2017 Nieuws

Wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft (Internetconsultatie)

Via een internetconsultatie kan gereageerd worden op de Regeling van de Minister van Financiën tot wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft in verband met de PE-examens van 2018.
4 mei 2017 Nieuws

Internetconsultatie: Wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen

De Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft wordt gewijzigd in verband met het doorvoeren van enkele wijzigingen van taalkundige aard en het herstellen van enige inconsistenties en omissies in de eind- en toetstermen.
23 jan 2017 Nieuws

Inhoud PE-examens 2017 is bekend

Conform het advies “Wft ontwikkelingen 2017” van het CDFD zijn de toetstermen, die gekoppeld zijn aan de ontwikkelingen 2017, opgenomen in de “Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft” per 1 april 2017. Ook zal een aantal andere aanpassingen van de toetstermen in de Regeling worden verwerkt.
23 jan 2017 Nieuws

Toetsmatrijzen initiële examens vanaf 1 april 2017

De initiële examens zijn gebaseerd op de eind-en toetstermen en de toetsmatrijzen. In de eind- en toetstermen staat omschreven wat een kandidaat moet kennen en kunnen. In de toetsmatrijzen van de initiële examens staat omschreven in welke verhouding de toetstermen in de examens zijn verwerkt.
12 jul 2016 Nieuws

CDFD verzameldocument 'Ontwikkelingen voor 2017'

De PE-commissie heeft in een verzameldocument de aanlevering van relevante actualiteiten en aanpassingen van toetstermen voor de Wft-examens vanaf 1 april 2017 samengevat. Dit verzameldocument gebruikt de PE-commissie in haar advies naar het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening. De PE-commissie zal in de komende periode een selectie samenstellen op basis van de vooraf vastgelegde criteria.
28 jan 2016 Nieuws

Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt een meldplicht van datalekken voor overheden en bedrijven. Bijvoorbeeld banken, verzekeringsmaatschappijen, Belastingdienst, UWV en de Sociale Verzekeringsbank.
4 aug 2015 Nieuws

CDFD: inzending actualiteiten gesloten

Op 31 juli is de inzendtermijn voor het aanleveren van relevante actualiteiten voor de Wft-examens vanaf 1 april 2016 gesloten. Een selectie van de actualiteiten zal worden gebruikt om de initiële Wft-examens en de PEplus-examens per 1 april 2016 te actualiseren.
Getoond 1 tot 10 van 19. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.