Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
16 mrt 2022 Nieuws

Vernieuwde Leefbaarometer 3.0

Het model van de Leefbaarometer en de website Leefbaarometer.nl zijn beide geheel herzien. Op de website is te zien hoe de situatie van de leefbaarheid in een wijk of buurt is en hoe die zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.
5 jan 2022 Nieuws

Woning verkocht met asbest in de tuin, non-conformiteit?

De rechtbank heeft geoordeeld dat koper onvoldoende heeft onderbouwd dat de kwaliteit van de bodem, vanwege de daarin aanwezige verontreinigingen, in zodanig hoge mate afwijkt van hetgeen als ‘normaal’ kan worden beschouwd, dat het perceel in zoverre niet beantwoordt aan hetgeen koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Van een tekortkoming van verkoper in de nakoming van de koopovereenkomst is naar het oordeel van de rechtbank dan ook geen sprake.
5 nov 2021 Nieuws

Beroep op non-conformiteit woning?

Kopers hebben op 2 november 2018 een bedrijfspand met bovenwoning gekocht. Kort na de levering hebben kopers de dakpannen van de woning laten vervangen. Bij de uitvoering van die werkzaamheden heeft de aannemer van kopers aangegeven dat op de zolder van het achterhuis een deel van het dak zo verrot was dat er geen andere mogelijkheid was dan over te gaan tot vervanging van dat deel van het dak.

De aannemer heeft vervolgens in opdracht van kopers herstelwerkzaamheden aan het dak verricht, en daarvoor op 3 juni 2019 een factuur aan kopers gestuurd van € 7.129,86.
17 aug 2021 Nieuws

Verkoper komt geen beroep toe op ouderdoms- en niet-zelfbewoningsclausules

Koper vordert schadevergoeding van verkoper voor na overdracht van een woning gebleken lekkage. Gebrekkige staat van de leidingen belemmert naar objectieve maatstaven een normaal gebruik van de woning en was niet vooraf kenbaar voor koper.
11 aug 2021 Nieuws

Aankoop woning met bestemming 'dienstwoning'

De huidige eigenaar van een woning heeft het verschil tussen €700.000 (aankoopsom in 2007) en de huidige getaxeerde waarde (€500.000, bestemming bedrijfswoning/dienstwoning) gevorderd bij de verkopers in 2007. De huidige eigenaar is een rechtszaak begonnen omdat op de door verkoper aan koper (huidige eigenaar) verkochte en geleverde onroerende zaak de bestemming ‘dienstwoning’ blijkt te rusten.
5 aug 2021 Nieuws

Clausules koopovereenkomst slagen niet

Eisers hebben een woning gekocht van de Stichting X. Na aankoop worden er scheuren ontdekt en blijkt dat er sprake is van een constructiefout van het dak. Eisers spreken de Stichting aan tot vergoeding van hun schade.
19 aug 2020 Nieuws

Kamervragen over huisbazen die weigeren loden leidingen te vervangen

Minister Ollongren gaf antwoord op Kamervragen over huisbazen die weigeren loden leidingen te vervangen.
26 okt 2018 Nieuws

Woningverkoop en (tijdelijke) aanwezigheid hennepkwekerij melden?

Is de (kortstondige) aanwezigheid van een hennepkwekerij in een woning kort voor de verkoop als een ernstig gebrek aan te merken op grond waarvan de verkoper een mededelingsplicht heeft? Non-conformiteit koopwoning (artikel 7:17 BW)?
23 okt 2018 Nieuws

Schadeplichtig bij weigering verkoop gezamenlijke woning

Een vrouw moet de lagere opbrengst als gevolg van niet meewerken aan verkoop aan de man vergoeden. Het Hof heeft ook de gebruikersvergoeding vastgesteld. Het Hof sluit aan bij de 4% zoals deze ook in box 3 werd gehanteerd.
Getoond 1 tot 10 van 11. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.