Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
19 mei 2023 Nieuws

Actualisering van de woonlandfactoren voor het kalenderjaar 2024

Met deze wijzigingsregeling wordt de bijlage bij de Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012 (hierna: de regeling), bedoeld in artikel 1 van die regeling, vervangen door de bijlage bij deze wijzigingsregeling. De bijlage bevat de geactualiseerde woonlandfactoren.
17 nov 2021 Nieuws

De verdragsbijdrage en de woonlandfactor

Verdragsgerechtigden zijn personen die in het buitenland wonen en op grond van de Coördinatieverordening sociale zekerheid of op grond van een sociale zekerheidsverdrag recht hebben op zorg in hun woonland ten laste van Nederland.
25 jun 2019 Nieuws

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019

Per 1 juli 2019 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW) aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.
30 sep 2015 Nieuws

Nederland en Marokko passen sociale zekerheidsverdrag aan

Het sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en Marokko wordt aangepast. Hierover is een politiek akkoord bereikt tussen de twee landen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dat de Tweede Kamer laten weten.
27 jan 2015 Nieuws

Kamervragen over korten kinderbijslag

Naar aanleiding van een uitspraak van de rechter dat het korten van kinderbijslag onwettig is, zijn kamervragen gesteld. Minister Asscher geeft antwoord op de vragen en geeft aan het huidige beleid voort te zetten.
26 mrt 2014 Nieuws

ANW uitkering buitenlands ingezetene mag niet gekort worden

De regering mag de nabestaandenuitkering van in het buitenland wonende weduwen niet terugbrengen tot het niveau van levensonderhoud in die landen. Dat heeft de rechtbank Amsterdam beslist.
26 mrt 2014 Nieuws

Aanpassing uitkering aan woonland strijdig met EU-recht

De Centrale Raad van Beroep beslist in een uitspraak van 21 maart 2014 dat de verlaging op grond van de Wet woonlandbeginsel van de Nederlandse nabestaandenuitkering voor Turkse weduwen die in Turkije wonen in strijd is met de tussen Turkije en de EU geldende regels.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.