Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
10 mei 2019 Nieuws

TNO lanceert app BewustBelast voor inzicht in fysieke belasting

Een gezonde werksituatie creëren is de verantwoordelijkheid van zowel werkgevers als werknemers. Werkgevers verzorgen de randvoorwaarden, werknemers maken op de werkvloer iedere dag bewuste en onbewuste keuzes over hoe zij werkzaamheden uit kunnen voeren. TNO lanceert nu de gratis app BewustBelast. Deze ondersteunt werknemers in het maken van bewust gezonde keuzes.
6 mrt 2019 Nieuws

Schildersbedrijf deels aansprakelijk voor ziekte werknemer

Een schildersbedrijf moet een schadevergoeding betalen aan de dochter van een overleden werknemer. De man overleed in 2001 aan de gevolgen van blaaskanker. De dochter heeft het schildersbedrijf aansprakelijk gesteld voor de geleden schade als gevolg van de ziekte en het overlijden van haar vader.
18 apr 2018 Nieuws

Stoffencheck: gevaarlijke stoffen app voor werknemers

Werknemers die denken dat ze met een gevaarlijke stof werken, kunnen dit checken met een speciale app, de Stoffencheck.
26 apr 2017 Nieuws

Praktische gids: Veiligheid en gezondheid op het werk

De Europese Commissie heeft een praktische gids voor werkgevers opgesteld met concrete tips voor een geslaagde aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk volgens de EU-wetgeving.
6 jul 2016 Nieuws

Digitale ‘tool’ werkgevers

De Inspectie SZW heeft een nieuwe, digitale ‘tool’ ontwikkeld waarmee werkgevers en opdrachtgevers eenvoudig kunnen checken aan welke regels zij moeten voldoen. En krijgen zij tips om het snel te regelen.
29 sep 2015 Nieuws

Gelijke bescherming zzp'ers tegen arbeidsrisico's

Zelfstandigen zonder personeel krijgen voortaan hetzelfde beschermingsniveau van veilig en gezond werken als werknemers in loondienst op dezelfde arbeidsplaats. Hierdoor worden bijvoorbeeld maatregelen op de bouwplaats om lichamelijke belasting te verminderen voor zzp’ers en werknemers gelijk.
13 aug 2013 Nieuws

Werkgever heeft ook verzekeringsplicht voor ingehuurde zzp-ers.

Artikel 7:611 BW komt in veel uitspraken van de Rechtbank tot aan de Hoge Raad terug. Het artikel stelt dat een werkgever zich als een goed werkgever dient te gedragen. De vraag die daarbij vaak speelt, met name bij het inhuren van ZZP’ers, is of een werkgever en werknemer een arbeidsrechtelijke verhouding hebben of niet.
31 aug 2012 Nieuws

Werkgever NIET aansprakelijk voor uitglijden van de werknemer tijdens de uitoefening van zijn beroep.

Rechtspraak
Op 26 januari 2005 is de werkneemster tijdens de uitoefening van haar werkzaamheden een ongeval overkomen. Zij is tijdens het bezorgen van post te voet op of bij een oprit van een woning uitgegleden over een plak ijs of bevroren sneeuw. Daarbij heeft zij haar linkerenkel gebroken. Zij stelde haar werkgever aansprakelijk omdat hij tekort zou zijn geschoten in zijn zorgplicht. Ook stelde zij dat haar werkgever een deugdelijke verzekering had moeten afsluiten om te voorkomen dat het risico op schade als gevolg van het ongeval op haar zou worden afgewenteld.
30 aug 2012 Nieuws

Werkgever hebben ook zorgplicht voor zelfstandigen

Werkgevers die zelfstandige arbeidskrachten inhuren voor klussen in hun bedrijf, zijn verantwoordelijk voor hun veiligheid. Dit blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad. Hiermee wordt de positie van honderdduizenden zelfstandigen versterkt, aldus de Volkskrant.
27 aug 2012 Nieuws

Ontslagrecht vereenvoudigd

Het kabinet is akkoord gegaan met voorstellen van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de arbeidsmarkt te hervormen. Werkgevers kunnen straks werknemers zonder voorafgaande toets ontslaan, maar betalen wel de eerste periode van werkloosheid.
Getoond 1 tot 10 van 13. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.