Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
11 mrt 2019 Nieuws

Aanvullende vergoeding valt niet onder stamrechtvrijstelling

In mei 2013 heeft belanghebbende een ontslagvergoeding ontvangen van zijn voormalige werkgever. Belanghebbende heeft de vergoeding laten uitbetalen aan [B] B.V. (hierna: de stamrecht-BV). Daarbij is met toestemming van de Inspecteur de stamrechtvrijstelling van artikel 11, lid 1, aanhef en letter g, van de Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013; hierna: Wet LB) toegepast.
3 mei 2016 Nieuws

Kifid: Contraverzekering en dossiervorming

De broer van ‘verzekeringnemer’ beklaagt zich erover dat Adviseur zijn broer heeft geadviseerd zijn ontslagvergoeding in een direct uitkerende lijfrenteverzekering te storten zonder contra-verzekering af te sluiten. De ‘verzekeringnemer’ is een aantal maanden na de eerste lijfrente-uitkering overleden.
27 apr 2016 Nieuws

Moet in een stamrechtovereenkomst een afkoopverbod zijn opgenomen?

De Hoge Raad heeft in het arrest van 4 maart 1987, nr. 24 339, ECLI:NL:HR:1987:AW7743 beslist dat een stamrecht niet is vrijgesteld wanneer het stamrecht voorziet in andere opbrengsten dan uitsluitend periodieke uitkeringen. Dat houdt in dat de vrijstelling niet van toepassing is wanneer in de stamrechtovereenkomst een afkoopmogelijkheid is opgenomen.
9 sep 2015 Nieuws

Kifid: let op met buitenlands fiscaal advies

Consument is woonachtig in België en werkzaam geweest in Nederland. Omdat consument onzeker was over de fiscale gevolgen van de aankoop van een lijfrente, is haar geadviseerd om de vergoeding ineens te laten uitkeren.
27 mei 2015 Nieuws

Kifid uitspraak gouden handdruk en ontbreken contraverzekering

Een vrouw heeft een (uitgestelde) lijfrenteverzekering gesloten zonder restitutie van de koopsom bij vooroverlijden. De (alleenstaande) vrouw is voortijdig overleden. De ouder van deze vrouw heeft bij Kifid een klacht ingediend over de adviseur doordat deze de dochter niet (tijdig) in het bezit van de Financiële Bijsluiter heeft gesteld omdat de (uitgestelde) lijfrenteverzekering geen financieel complex product zou betreffen.
5 jun 2014 Nieuws

Verduidelijking overgangsrecht stamrechtaanspraken

Naar aanleiding van de toezegging bij de behandeling van het Belastingplan 2014 in de Eerste Kamer wordt voorgesteld (Fiscale verzamelwet 2014) in het voor de op 31 december 2013 bestaande stamrechtaanspraken geldende overgangsrecht beter tot uitdrukking te brengen dat stamrechtuitkeringen eveneens voor een deel vervroegd kunnen worden ontvangen, zonder dat dit tot gevolg heeft dat de aanspraak ineens wordt belast.
28 mei 2014 Nieuws

Dijsselbloem optimistisch over opbrengsten afkoop stamrecht

Circa 10% van ontslagvergoedingen die in een stamrecht-bv zijn ondergebracht zijn opgenomen met een beroep op de '80%-regeling'. Dit jaar is er de mogelijkheid om een belastingkorting te krijgen bij algehele afkoop van een stamrecht (voormalige ontslagvergoeding). Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën maakt zich nog geen zorgen.
10 feb 2014 Nieuws

Gedeeltelijke afkoop stamrecht ook toegestaan?

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 6 december 2013 de memorie van antwoord ontvangen. Hierin wordt ook ingegaan op de vraag of het mogelijk is stamrechtaanspraken gedeeltelijk op te nemen.
4 feb 2014 Kennis

Themanummer: Gouden handdruk

Alleen voor (kennisbank)abonnees
Een dynamisch kennisdocument met vakinfo over 'Gouden handdrukken / ontslagvergoedingen'. Dit document wordt geregeld bijgewerkt, zodat informatie actueel blijft. Handig als naslag, of om uw (PE)vakkennis op te frissen.
Getoond 1 tot 10 van 39. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.