Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
3 apr 2020 Nieuws

Definitief overstappercentage zorgverzekering

Het definitieve overstappercentage voor 2020 bedraagt 6,5. Dit betekent dat 1,1 miljoen verzekerden per 1 januari 2020 van zorgverzekeraar zijn veranderd.
1 apr 2020 Nieuws

Kamervragen over voorstel afschaffen zorgtoeslag

Minister Van Rijn gaf antwoord op Kamervragen over het bericht ‘Schaf de zorgtoeslag af, zonder inkomenseffecten’.
Ook wordt het fenomeen 'negatieve premie' beantwoord.
4 mrt 2020 Nieuws

Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet

Het voorstel strekt ertoe de invloed van verzekerden op het beleid van zorgverzekeraars te versterken. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 maart 2020 als hamerstuk afgedaan.
3 feb 2020 Nieuws

Kamervragen over klantvriendelijker zorgstelsel

Minister Bruins gaf antwoord op Kamervragen over voorstellen van de Consumentenbond om het zorgstelsel klantvriendelijker te maken.
27 jan 2020 Nieuws

Kamervragen over meerdere keren het eigen risico aanspreken

Minister Bruins gaat in op Kamervragen over een praktijkcasus waarbij een zorgvrager twee keer of vaker zijn eigen risico moet aanspreken voor – gevoelsmatig – één en dezelfde behandeling.
9 dec 2019 Nieuws

Nieuwe premie regelingen wanbetalers en onverzekerden in 2020

Elk jaar stelt de minister de bestuursrechtelijke premies van de regelingen wanbetalers en onverzekerden opnieuw vast. Dat geldt ook voor de bestuurlijke boete van de regeling onverzekerden.
26 nov 2019 Nieuws

Kamerbrief over vindbaarheid informatie websites zorgverzekeraars

Minister Bruins informeerde de Tweede Kamer over de vindbaarheid van informatie op websites van de zorgverzekeraars. De belangrijkste conclusie van de NZa is dat de vindbaarheid van informatie is verbeterd.
25 nov 2019 Nieuws

Regeling zorgverzekering

Met deze wijzigingsregeling wordt de Regeling zorgverzekering (Rzv) op de volgende punten aangepast:
–het maximum bijdrage-inkomen dat voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) in aanmerking wordt genomen;
–de percentages IAB Zvw overeenkomstig de begroting (Financieel Beeld Zorg) 2020.
18 nov 2019 Nieuws

Wat verandert er in het basispakket van de zorgverzekering in 2020?

Vanaf 1 januari 2020 wordt de basisverzekering uitgebreid. De hoogte van het eigen risico blijft € 385.
1 nov 2019 Nieuws

Geraamde gemiddelde nominale premie voor 2020

Op grond van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag (hierna: Besluit) is de werknemer bevoegd om als verzekeringnemer schriftelijke volmacht te verlenen aan zijn werkgever om uit zijn minimumloon in zijn naam betalingen te verrichten aan de zorgverzekeraar ter zake van de nominale premie (verschuldigde premie voor een zorgverzekering en de premie voor het herverzekeren van eigen risico (verschuldigde premie voor een verzekering ter afdekking van het verplicht eigen risico.
Getoond 1 tot 10 van 290. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.