Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
3 jul 2024 Nieuws

Verlaging vrijstelling groen beleggen

Het rapport 'Verwachte gevolgen verlaging vrijstelling groen beleggen' van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat over de gevolgen van de halvering van de fiscale vrijstelling in de inkomstenbelasting voor groen sparen en groen beleggen in het Belastingplan 2025.
7 feb 2024 Nieuws

Particuliere beleggers en duurzaamheid van hun beleggingen

Bij particuliere beleggers die zelfstandig of met advies beleggen let ongeveer de helft soms of (bijna) altijd op de duurzaamheid van beleggingen die zij doen. Om te bepalen of een belegging aansloot op hun duurzaamheidsvoorkeuren keek het merendeel van deze groep naar de naam van het beleggingsproduct.
28 dec 2022 Nieuws

Inkomstenbelasting en loonbelasting. Besluit heffingskortingen

In dit besluit zijn goedkeuringen opgenomen voor de toepassing van de heffingskortingen in de inkomstenbelasting, de loonbelasting en de premie voor de volksverzekeringen.
6 okt 2021 Nieuws

Regeling groenprojecten 2022

Het ministerie van IenW bereidt, na evaluatie, een actualisatie voor van de Regeling groenprojecten 2016 naar 2022. Deze regeling stimuleert de financiering van duurzame innovatieve projecten. Door fiscale voordelen te geven aan beleggers in groenfondsen worden groene projecten gefinancierd, die zonder deze regeling niet tot stand zouden komen.
23 feb 2015 Kennis

Groenfondsen

1 dec 2014 Nieuws

Hoeveel vermogen mag je hebben om voor toeslagen in aanmerking te komen?

In een overzicht zijn de bedragen voor vrijgestelde vermogens opgesomd, waarbij men toch nog voor een toeslag in aanmerking kan komen. De toeslagen zijn tevens inkomensafhankelijk.
16 dec 2013 Kennis

Vrijstellingen durfkapitaal, startersleningen, groenbeleggen en sociaal ethisch beleggen

Vervallen wetsartikel - zie gekoppeld artikel
Er geldt een vrijstelling in box 3 voor durfkapitaal en startersleningen/fondsen van maximaal € 55.476 (2011), € 55.145 per belastingplichtige (2010, 2009). Deze vrijstelling kan cumuleren met die voor groenbeleggen/sociaal-ethisch beleggen. Voor deze vermogensbestanddelen geldt als aanvullende faciliteit een extra heffingskorting van 1,3% van het desbetreffende bedrag. Het voordeel van de vrijstelling (1,2%) samen met de in 2011 geldende heffingskorting van 1% bedraagt samen 2,2%. Hierdoor kunnen deze laagrenderende bezittingen interessant zijn.
26 apr 2013 Nieuws

Vermogenden: duurzaamheid meer fiscaal stimuleren

Voor 9 op de 10 vermogende Nederlanders is duurzaamheid een belangrijk thema. Hun belangrijkste drijfveren voor duurzame consumptie zijn de verantwoordelijkheid die ze voelen voor volgende generaties en het belang van het milieu. Bijna driekwart van de ondervraagden vindt dat de overheid duurzaamheid meer fiscaal zou moeten stimuleren. Dit blijkt uit de resultaten van een onderzoek van TNS NIPO onder 576 vermogenden dat ING Nederland donderdag presenteerde tijdens het Private Banking Congres in Bussum.
4 okt 2010 Nieuws

Groene beleggingen in gevaar

Het voortbestaan van beleggingsinstellingen die met steun van de fiscus investeren in groene, sociaal-ethische en culturele bedrijven staat op het spel als de plannen van het beoogde nieuwe kabinet om het fiscale voordeel af te schaffen doorgaan. Daarvoor waarschuwt een groep banken, waaronder Rabobank, ING en Triodos.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.