Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
24 apr 2024 Nieuws

Brochure De koop van een woning en het omgevingsrecht

Als u een woning op het oog heeft om te kopen, wilt u zoveel mogelijk informatie over die woning verzamelen. Zo weet u welke mogelijkheden en beperkingen er zijn met betrekking tot het gebruik en de omgeving van de woning. Het omgevingsrecht speelt hierbij een belangrijke rol.
29 sep 2023 Nieuws

RIVM-rapport met vervolgmeting over wonen langs het spoor

Staatssecretaris Heijnen stuurde de Tweede Kamer het rapport 'Hinder en slaapverstoring door trillingen van treinen. Resultaten van de Vervolgmeting 'Wonen langs het Spoor'.
17 mei 2023 Nieuws

Huizenkoper weegt gezonde leefomgeving beperkt mee in bod

Woningzoekers houden deels rekening met geluidsoverlast en luchtvervuiling bij de aankoop van een huis. Een verbetering in de luchtkwaliteit en een vermindering van geluidsoverlast lijkt voor een beperkte stijging van de onderliggende waarde van huizen te zorgen.
15 mrt 2023 Nieuws

Invoering Omgevingswet op 1 januari 2024

De Omgevingswet die een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving bundelt en een digitaal loket introduceert, wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Dat is de uitkomst van de stemming in de Eerste Kamer over het Koninklijk Besluit dat de invoering op deze datum regelt.
20 jan 2023 Nieuws

Rijk zet in op forse versnelling woningbouw

Om de woningbouwontwikkeling fors te versnellen heeft minister De Jonge het ‘Plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw’ naar de Tweede Kamer gestuurd.
17 okt 2022 Nieuws

Invoering van de Omgevingswet

Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij bevoegde gezagen. Daarom opteren minister De Jonge, provincies, gemeenten en waterschappen voor een beperkt uitstel van de ingangsdatum. Dat wordt 1 juli 2023, in plaats van 1 januari 2023.
25 jul 2022 Nieuws

Non-conformiteit pand (ontbreken omgevingsvergunning)

Een koper heeft een pand aangekocht. De begane grond en eerste verdieping van het pand waren bij de verkoop en levering ingericht en werden gebruikt als kantoorruimten. De tweede en derde verdieping van het pand waren bij de verkoop en levering ingericht als twee zelfstandige (woon)appartementen en werden op dat moment ook als zodanig verhuurd.
9 mei 2022 Nieuws

Verzamelbesluit Omgevingswet 2022

Met dit eerste verzamelbesluit worden technische onvolkomenheden opgelost in de vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) onder de Omgevingswet en de bruidsschat die is opgenomen in het Invoeringsbesluit Omgevingswet. Ook worden enkele aan de Omgevingswet gerelateerde technische wijzigingen doorgevoerd in andere AMvB’s.
16 mrt 2022 Nieuws

Overlast door windmolens

Minister Jetten gaf antwoord op Kamervragen over overlast door windmolens.
10 mrt 2022 Nieuws

Omgevingswet en kosten eigendomsoverdracht woningen

Minister De Jonge reageerde op een brief van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie over de risico's van hogere kosten van eigendomsoverdracht van woningen door de Omgevingswet en een toezegging voor een koppeling tussen het DSO en de basisregistratie van het Kadaster.
Getoond 1 tot 10 van 33. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.