Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
9 mei 2022 Nieuws

Verzamelbesluit Omgevingswet 2022

Met dit eerste verzamelbesluit worden technische onvolkomenheden opgelost in de vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) onder de Omgevingswet en de bruidsschat die is opgenomen in het Invoeringsbesluit Omgevingswet. Ook worden enkele aan de Omgevingswet gerelateerde technische wijzigingen doorgevoerd in andere AMvB’s.
16 mrt 2022 Nieuws

Overlast door windmolens

Minister Jetten gaf antwoord op Kamervragen over overlast door windmolens.
10 mrt 2022 Nieuws

Omgevingswet en kosten eigendomsoverdracht woningen

Minister De Jonge reageerde op een brief van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie over de risico's van hogere kosten van eigendomsoverdracht van woningen door de Omgevingswet en een toezegging voor een koppeling tussen het DSO en de basisregistratie van het Kadaster.
25 feb 2022 Nieuws

Nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet

Minister De Jonge heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.
26 jan 2022 Nieuws

Kamervragen over artikel dat de woningbouw naar nul gaat door nieuwe wet

Minister De Jonge gaf antwoord op Kamervragen over het artikel ‘Woningbouw naar nul door nieuwe wet’. Hij stelt dat er onder de Omgevingswet geen sprake is van een aanscherping in de methodiek voor het betrekken van spoorgeluid bij het bepalen van het gecumuleerde geluid.
2 dec 2021 Nieuws

Verkoop eerder samengevoegde woning

In diverse rechtspraak is de hypotheekrenteaftrek bij samengevoegde woningen aan bod gekomen. In deze rechtszaak is juist sprake van het splitsen van de eerder samengevoegde woningen, opgevolgd door de verkoop van 1 afgesplitste woning. En dan blijkt in de praktijk dat dit voor deze verkoper niet zonder 'kleerscheuren' verliep.
1 nov 2021 Nieuws

Antwoorden op Kamervragen over mantelzorgwoningen

Minister Ollongren gaf antwoord op vragen over het artikel 'Wij geven passende zorg zonder dat de gemeente iets hoeft te doen', over mantelzorgvoorzieningen bij woningen.
8 jun 2021 Nieuws

Woningmarkteffecten van de ondertunneling van een spoorlijn

De ondertunneling van het spoor in Delft heeft geleid tot grote, additionele, stijgingen in woningprijzen.CPB onderzoeksresultaten laten zien dat de prijselasticiteit om dichter bij het (ondertunnelde) spoor te wonen ongeveer 5 procentpunt lager zou zijn geweest als Delft de spoorlijn niet zou hebben ondertunneld.
27 mei 2021 Nieuws

Nieuwe datum start Omgevingswet

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden.
22 mrt 2021 Nieuws

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht

Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht in verband met de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen is gepubliceerd. Gemeenten kunnen als gevolg van deze wijziging in meer gevallen een omgevingsvergunning voor permanente bewoning van een recreatiewoning verlenen.
Getoond 1 tot 10 van 26. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.