Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
11 mei 2018 Nieuws

Ex-gedetineerden en schadeverzekeringen

Minister S. Dekker reageert op Kamervragen over het bericht dat ex-gedetineerden moeilijk verzekeringen kunnen afsluiten.
14 mrt 2018 Nieuws

Per abuis 2x AOW ongehuwden uitbetaald

De bestuursrechter van rechtbank Limburg heeft besloten dat het AOW pensioen van een koppel dat in de veronderstelling was duurzaam gescheiden te leven en daarom AOW ontving naar de norm voor ongehuwden niet mag worden teruggevorderd. Het aanvraagformulier was onduidelijk, aldus de rechter, en daarom kan het koppel niet worden verweten dat dit formulier onjuist is ingevuld.
5 mrt 2018 Nieuws

Rijontzegging ook melden bij aanvraag verzekering?

Consument heeft bij de aanvraag van zijn motorrijtuigenverzekering de vraag naar zijn strafrechtelijk verleden onjuist beantwoord, waardoor hij niet heeft voldaan aan zijn precontractuele mededelingsplicht.
14 sep 2017 Nieuws

Aanvraagperiode WW-uitkering verkort

Wie vanaf nu een WW-uitkering aanvraagt, kan dat op zijn vroegst 1 week voor en uiterlijk 1 week na zijn eerste WW-dag doen. U kunt zich wel alvast voorbereiden door het Stappenplan WW en de e-mailservice te gebruiken. Dit meldt UWV.
21 mei 2015 Nieuws

Kamervragen over het weigeren van verzekeringen aan mensen met een strafblad

Minister G.A. van der Steur geeft antwoord op Kamervragen over het weigeren van verzekeringen aan mensen met een strafblad. Het Verbond van Verzekeraars geeft aan dat er op het gebied van deze kwestie weinig tot geen klachten of meldingen binnenkomen.
22 jan 2015 Nieuws

Kifid: Kluswoning en opstalverzekering

Een consument heeft via zijn tussenpersoon een inboedel- en opstalverzekering gesloten voor zijn aangekochte woning. Drieënhalve maand na sluiten van de verzekering werden onderdelen van de nieuw te installeren keuken gestolen uit de schuur. De Verzekeraar weigerde dekking, omdat verzekeringnemer niet had medegedeeld dat de woning niet dag en nacht bewoond werd.
27 dec 2013 Nieuws

Aanvullende info CDFD omwisselactie WFT diploma's

Houders van een Wft-diploma (of een daaraan gelijkgesteld diploma) kunnen een nieuw Wft-diploma 2014 aanvragen bij een erkend exameninstituut naar keuze. Dit verzoek moet worden ingediend met een speciaal aanvraagformulier (formulier D) bij een erkend exameninstituut (dus niet bij het CDFD). De lijst met erkende exameninstituten per 1-1-2014 wordt z.s.m. gepubliceerd.
22 feb 2013 Nieuws

Uiterste datum aanvragen SEW/BEW/KEW?

Reminder naar aanleiding van vragen uit de markt.
Voor het aanvragen van een SEW/BEW/KEW is een overgangsregeling getroffen door de overheid. Deze overgangsregeling houdt in dat tot 1 april 2013 een SEW/BEW/KEW aangevraagd kan worden. In kamervragen is aangegeven wat geldt als een aanvraag bijvoorbeeld 31 maart 2013 ingediend wordt. Met dit antwoord is het fiscaal dan ook mogelijk voor banken/verzekeraars de aanlevertermijnen op te rekken.
4 jan 2013 Nieuws

Onvoldoende doorvragen bij invullen aanvraagformulier kost adviseur geld

Beroepsaansprakelijkheid verzekeringstussenpersoon. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. De tussenpersoon heeft naar maatstaven van zorgvuldigheid niet zonder meer mogen vertrouwen op de juistheid van de door de verzekeringnemer genoemde inkomensgegevens ten behoeve van de verzekeringsaanvraag. Er is met billijkheidscorrectie 75% eigen schuld.
Getoond 1 tot 10 van 13. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.