Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
19 okt 2021 Nieuws

Wijzigingswet verwijzingsportaal bankgegevens (internetconsultatie)

De consultatie betreft een wetsvoorstel dat ziet op de uitbreiding van het verwijzingsportaal bankgegevens. Het regelt onder meer een nationale beleidswens uit het Plan van aanpak witwassen, namelijk het mogelijk maken dat saldo- en transactiegegevens via het verwijzingsportaal kunnen worden gevorderd van banken met meer dan 2,5 mln. rekeninghouders, ten behoeve van het bestrijden van witwassen en onderliggende criminaliteit.
6 okt 2021 Nieuws

Regeling groenprojecten 2022

Het ministerie van IenW bereidt, na evaluatie, een actualisatie voor van de Regeling groenprojecten 2016 naar 2022. Deze regeling stimuleert de financiering van duurzame innovatieve projecten. Door fiscale voordelen te geven aan beleggers in groenfondsen worden groene projecten gefinancierd, die zonder deze regeling niet tot stand zouden komen.
4 okt 2021 Nieuws

Regeling aansprakelijkheid kernongevallen (internetconsultatie)

Deze regeling bepaalt de bedragen waarvoor exploitanten van kerninstallaties aansprakelijk zijn in afwijking van het uitgangspunt in de de wet dat de exploitanten in beginsel aansprakelijk zijn voor een maximumbedrag van € 1,2 miljard.
22 sep 2021 Nieuws

Verhoging kindgebonden budget vanaf tweede kind (internetconsultatie)

Het kabinet heeft besloten om de koopkracht van kwetsbare groepen in 2022 te repareren. Zonder reparatie zouden gezinnen met kinderen er volgend jaar minder in koopkracht op vooruit gaan dan huishoudens zonder kinderen. Gezinnen met twee of meer minderjarige kinderen profiteren van deze maatregel doordat zij een hogere toeslag ontvangen.
20 sep 2021 Nieuws

Implementatiebesluit verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen (internetconsultatie)

Het Implementatiebesluit verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen wijzigt enkele onderdelen van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector ter implementatie van de BRRD II.
13 sep 2021 Nieuws

Wijziging Besluit garantiebedrag Wajong (internetconsultatie)

Door de coronacrisis zijn de arbeidsmarktkansen van Wajongers verslechterd. In de Wajong is de mogelijkheid opgenomen de termijn bij het garantiebedrag te verlengen als de arbeidsmarktkansen van Wajongers verslechteren door de coronacrisis.
7 sep 2021 Nieuws

Regeling tijdelijke huurcontracten wezen (internetconsultatie)

Met deze wijziging van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting wordt het woningcorporaties toegestaan om meerderjarige weeskinderen tijdelijke huurcontracten van maximaal twee jaar toe te kennen.
30 jul 2021 Nieuws

Wijzigingsregeling SEEH (internetconsultatie)

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) wordt gewijzigd door een nieuwe subsidiecategorie toe te voegen.
29 jul 2021 Nieuws

Implementatiebesluit prudentieel toezicht beleggingsondernemingen (internetconsultatie)

Minister Hoekstra diende bij de Tweede Kamer het voorstel in voor de Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen.
27 jul 2021 Nieuws

Wijziging van de Vakantieregeling WW en IOW (internetconsultatie)

Het aantal vakantiedagen met behoud van WW- of IOW-uitkering moet in redelijke verhouding tot de maximale duur van deze uitkering in een kalenderjaar staan. Daarom wordt voorgesteld dat het maximum aantal vakantiedagen in een kalenderjaar wordt vastgesteld naar rato van de uitkeringsduur in dat kalenderjaar.
Getoond 1 tot 10 van 177. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.