Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
29 mei 2024 Nieuws

Verkenning landelijke aanpak optoppen van woningen van start

Overheden, woningcorporaties en marktpartijen slaan de handen ineen om grotere aantallen nieuwe woningen te bouwen door op te toppen. Optoppen, het bouwen op platte daken van bestaande woningen, gebeurt nu nog op kleine schaal, maar heeft veel potentie. Het kan 100.000 nieuwe woningen opleveren. Om optoppen te stimuleren presenteert minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vandaag de Landelijke aanpak optoppen. Hierin staan schaalvergroting, standaardisatie en het beter faciliteren van optopprojecten centraal.
29 mei 2024 Nieuws

Kamerbrief diverse onderwerpen verduurzaming gebouwde omgeving

Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over diverse onderwerpen rond verduurzaming in de gebouwde omgeving. De minister gaat onder meer in op het Nationaal Isolatieprogramma, de landelijke aanpak natuurvriendelijk isoleren en hoe het aanbod van het Warmtefonds kan worden gecontinueerd.
20 nov 2023 Nieuws

Staat van de Volkshuisvesting 2023

Minister De Jonge stuurde de Tweede Kamer de Staat van de Volkshuisvesting 2023 en het Jaarverslag Wet op de huurtoeslag.
6 nov 2023 Nieuws

Woningen door transformaties in 2022

In 2022 zijn er 9,6 duizend woningen ontstaan uit transformaties van niet-woningen, zoals kantoren en winkels. Daarmee ligt het aantal woningtransformaties sinds 2015 voor het eerst onder de 10 duizend.
12 jul 2023 Nieuws

Woningtekort neemt toe

Het woningtekort stijgt dit jaar van 3,9% naar 4,8%. De Primos-prognose laat zien dat per 1 januari 2031 het aantal huishoudens met 110.000 naar verwachting meer zal stijgen dan in de vorige prognose werd verwacht.
12 jun 2023 Nieuws

Kamervragen woningbouw

Minister H. de Jonge gaf antwoord op Kamervragen van de Eerste Kamer.
23 mei 2023 Nieuws

Voortgang woningbouw: doorbouwen in veranderende omstandigheden

Kansrijke locaties voor woningbouw krijgen alle hulp om tóch te starten, ondanks de economische tegenwind. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage Woningbouw en de terugblik op de dit voorjaar gesloten woondeals, die de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge op maandag 22 mei heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Inzet van de minister is om snel te (blijven) bouwen wat al vergund is én snel te vergunnen wat op korte termijn gebouwd kan worden. Daarnaast zet hij een extra stap om de verwachte dip in de woningbouw te beperken en voortgang te forceren.
20 jan 2023 Nieuws

Rijk zet in op forse versnelling woningbouw

Om de woningbouwontwikkeling fors te versnellen heeft minister De Jonge het ‘Plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw’ naar de Tweede Kamer gestuurd.
17 okt 2022 Nieuws

900.000 nieuwe woningen

Alle 12 provincies hebben met minister Hugo de Jonge provinciale woningbouwafspraken gemaakt. Per provincie is vastgelegd hoeveel nieuwe woningen er worden opgeleverd.
6 jul 2022 Nieuws

Kamervragen over teruglopen huizenbouw

Minister De Jonge gaf antwoord op Kamervragen over het bericht 'Streven versnelling extra woningen uit zicht: huizenbouw loopt juist terug'.
Getoond 1 tot 10 van 30. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.