Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
14 apr 2022 Nieuws

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne heeft geen invloed op uw toeslagen

Vangt u Oekraïense vluchtelingen op? Het is dan natuurlijk niet de bedoeling dat u daardoor minder toeslag krijgt. Daarom telt de Belastingdienst deze mensen niet mee bij uw huishouden.
5 jul 2021 Nieuws

Monitoring van kredieten (AFM)

De Europese bankautoriteit (EBA) heeft richtsnoeren opgesteld over het initiëren en monitoren van kredieten. Deze richtsnoeren specificeren de vereisten met betrekking tot de kredietwaardigheidsbeoordeling van de consument. Hieronder staat uitgelegd hoe de AFM deze richtsnoeren toepast in haar toezicht.
10 okt 2018 Nieuws

Kabinetsreactie DNB-rapport aflossingsvrije hypotheken

Minister Hoekstra stuurde de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het DNB-rapport over aflossingsvrije hypotheken.
1 jul 2015 Nieuws

Toeslagen meerderjarige inwonende stiefkinderen

Bij het bepalen of recht bestaat op toeslagen zouden inwonende stiefkinderen tot hun 27e, niet anders mogen worden behandeld dan eigen kinderen. Dat staat in de conclusie die staatsraad advocaat-generaal Keus heeft uitgebracht. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State had hem gevraagd een conclusie te nemen in twee zaken waarin de Afdeling bestuursrechtspraak moet oordelen over de vraag of men recht heeft op toeslagen (waaronder zorgtoeslag) bij inwonende meerderjarige stiefkinderen.
27 jan 2014 Nieuws

Huishoudens, 2000-2013

De relatief sterkste groei van het aantal huishoudens tussen 2000 en 2013 deed zich voor onder de eenouderhuishoudens. Het aantal paren bleef min of meer gelijk. In 2013 woonden er in Nederland gemiddeld 2,2 personen per huishouden, meldt Compendium voor de Leefomgeving.
16 jan 2014 Nieuws

Verschil in telling aantal huishoudens tussen CBS en antwoorden Kamervragen

Het lid Omtzigt (CDA) heeft gevraagd hoe het kan zijn dat de aantallen huishoudens zonder toeslagpartner zoals genoemd in de beantwoording van de kamervragen van Omtzigt d.d. 13 januari, veel hoger zijn dan de alleenstaanden volgens de CBS.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.