Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
25 feb 2019 Nieuws

Rechtspraak centrale levensplaats en eigen woning (hypotheekrenteaftrek)

In geschil is of een in Zeeland gelegen woning in de jaren 2009 en 2010 als eigen woning in de zin van artikel 3.111 van de Wet IB 2001 kwalificeerde. Het Hof stelt voorop dat uitsluitend woningen die als centrale levensplaats dienen, als eigen woning in de zin van artikel 3.111, eerste lid, van de Wet IB 2001 aangemerkt kunnen worden.
25 feb 2019 Nieuws

Hoge Raad stelt huiseigenaar in het ongelijk

In geschil is of een in Zeeland gelegen woning in de jaren 2009 en 2010 als eigen woning in de zin van artikel 3.111 van de Wet IB 2001 kwalificeerde. Het Hof stelt voorop dat uitsluitend woningen die als centrale levensplaats dienen, als eigen woning in de zin van artikel 3.111, eerste lid, van de Wet IB 2001 aangemerkt kunnen worden.
7 jan 2019 Nieuws

Vergoedingsrente bij verkoop

Een huiseigenaar heeft zijn woning verhuurd en nadien verkocht. De geldverstrekker brengt een vergoedingsrente in rekening wegens vervroegde aflossing bij verkoop.
28 nov 2018 Nieuws

Onderzoek naar permanente bewoning vakantieparken

Minister Ollongren heeft de Tweede Kamer over het resultaat van onderzoek naar permanente bewoning van vakantieparken geïnformeerd en heeft Kamervragen beantwoord.
7 mei 2018 Nieuws

Uitleg begrip 'woning'

De ‘woning’ van een werknemer in de bouw is de plaats waar deze werknemer in de periode die het werk duurt, zijn reguliere verblijfplaats heeft. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld.
13 apr 2018 Nieuws

Pas op met familiegunst bij tijdelijke uitzending huiseigenaar

Een huiseigenaar (belastingplichtige) is gedurende de onderhavige jaren uitgezonden naar het buitenland en is daarbij vergezeld door zijn vrouw. Twee dochters van belastingplichtige zijn in de woning blijven wonen. De woning werd tevens gebruikt door een neef van belastingplichtige die daar in verband met een studie in de buurt regelmatig verbleef. Belastingplichtige voerder hypotheekrenteaftrek op in zijn IB aangifte.
23 jan 2017 Nieuws

Geen discriminatie Beperking Besluit regels hoofdverblijf in dezelfde woning AOW

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 13 januari 2017 dat de beperking tot ongehuwden van het Besluit regels hoofdverblijf in dezelfde woning AOW, niet in strijd is met het discriminatieverbod.
6 mei 2016 Nieuws

Echtscheiding en alleenstaande-ouderkorting

In een uitspraak van de rechtbank wordt het belang van een juiste inschrijving GBA benadrukt.

Het kind van belanghebbende staat in het onderhavige jaar volgens de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) ingeschreven op het adres van de ex-echtgenote. van belanghebbende. Feitelijk heeft het kind gedurende het onderhavige jaar echter steeds bij belanghebbende gewoond.
18 feb 2015 Nieuws

Erfgenaam maakte niet aannemelijk dat woning voor eigen gebruik bestemd was

In een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag, kon de erfgenaam niet aannemelijk maken dat de geërfde woning voor eigen gebruik bestemd was. De woning kon niet als eigen woning in de zin van art. 3.111, eerste, tweede of derde lid Wet IB 2001 worden aangemerkt, hetgeen met zich brengt dat de kosten ten aanzien van de woning niet tot de aftrekbare kosten kunnen worden gerekend. Feitelijke omstandigheden zijn hierin bepalend.
25 jul 2014 Nieuws

Rechtspraak: hypotheekrente voor woning uit erfenis niet aftrekbaar

In een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag wordt een belastingplichtige in het ongelijk gesteld. Belastingplichtige heeft een woning (met hypotheek) geërfd en wenste de hypotheekrente over deze woning in mindering te brengen op zijn belastbaar inkomen.
Getoond 1 tot 10 van 11. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.