Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
13 aug 2018 Kennis

Whitepaper 'Boedelmenging en hypotheekrenteaftrek'

Ongetwijfeld heeft u het in de adviespraktijk meegemaakt. Een stelletje dat allebei eerder een huis (hypotheekrenteaftrek) heeft gehad en nu een ander huis kopen. Gemakshalve is de trouwdatum gelijk aan de passeerdatum. En u weet: trouwen = boedelmenging. Hoe gaat dit nu met de hypotheekrenteaftrek?
6 aug 2018 Nieuws

Fiscale aandachtspunten bij opstellen echtscheidingsconvenant

De Belastingdienst heeft in een notitie een aantal aandachtspunten samengevat over de fiscale gevolgen van afspraken rondom de eigen woning.
20 apr 2017 Nieuws

ESB Dossier ‘Lenen om te wonen’

Op initiatief van het WEW ontwikkelde ESB het dossier ‘Lenen om te wonen’. Tijdens het Economencafé van ESB op 13 april deelden experts hun perspectieven op de hypotheekmarkt en werd het dossier gepresenteerd.
8 dec 2016 Kennis

Whitepaper 'Overgangsrecht Bestaande Eigenwoningschuld'

Exclusief voor Fintool (kennisbank)abonnees
Voor de advisering over hypotheken is het begrip ´bestaande eigenwoningschuld´ (Box 1) omschreven in Wet IB2001, artikel 10bis.1 ‘bestaande eigenwoningschuld’ relevant voor het bepalen van het wel/niet verplicht annuïtair /lineair aflossen van de hypotheek, zoals deze sinds Belastingplan 2013 (BP2013) bestaat. In een compilatie van diverse Fintool artikelen/helpdeskvragen wordt aan de hand van een aantal casussen/helpdeskvragen nader ingezoomd op de (on)mogelijkheden gebruik te maken van aflossingsvrije leningen of voortzetting van bijvoorbeeld een KEW/SEW/BEW.
22 jan 2015 Nieuws

Vermindering fiscaliteit eigenwoningbezit

De fiscale subsidiëring van het eigenwoningbezit, en de hypotheekrenteaftrek in het bijzonder, staan al lange tijd ter discussie. Recentelijk heeft het kabinet Rutte II maatregelen getroffen voor de versobering van de fiscale subsidiëring van het eigenwoningbezit. In een ASRE paper onderzoek wordt de omvang van de vermindering van de fiscale subsidie aan de eigenaar-bewoner en de mogelijke consequenties voor het prille herstel van de koopwoningmarkt in kaart gebracht.
3 feb 2014 Kennis

Whitepaper 'Restschuld'

Alleen voor (kennisbank)abonnees
Fintool stelt regelmatig vragen aan de Kennisgroep Belastingen over onduidelijkheden in de wetgeving, of interpretaties van besluiten en antwoorden op kamervragen. Deze keer hebben wij een vraag gesteld over de mogelijkheden van hypotheekrenteaftrek ingeval van restschuld (zonder dat de woning is verkocht). De conclusie die wij trokken op een 'nieuwe' mogelijkheid tot hypotheekrenteaftrek wordt door de Belastingdienst onderschreven. In onze whitepaper gaan wij hier uitgebreid op in.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.