Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
25 okt 2017 Nieuws

Financieel rijbewijs Funderingslening

Woningeigenaren die te maken krijgen met funderingsproblemen kunnen vanaf nu een lening afsluiten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel om urgent funderingsherstel te financieren. Bij woningen waar al sprake is van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt ook de funderingslening met NHG verstrekt.
5 mei 2017 Nieuws

SVn ziet fondsmanagementactiviteiten toenemen

Het aantal fondsen waar Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) manager van is neemt toe. Dat blijkt uit het gepubliceerde jaarverslag. Onlangs werd bekend dat SVn manager wordt van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF) en het Verenigingen van Eigenaren (VvE) fonds Den Haag.
10 apr 2017 Nieuws

Oprichting Stichting Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Minister Plasterk informeerde de Tweede Kamer over de oprichting van de stichting Fonds Duurzaam Funderingsherstel en de benoeming van de voorzitter van de Raad van Toezicht.
28 dec 2016 Nieuws

Fonds Duurzaam Funderingsherstel en oprichting Stichting Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Minister Blok heeft de Tweede Kamer over de stand van zaken rond het Fonds Duurzaam Funderingsherstel en over het voornemen om Stichting Fonds Duurzaam Funderingsherstel op te richten geïnformeerd.
6 jul 2016 Nieuws

Fonds voor herstel fundering woningen

Minister Blok stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Het fonds kan huiseigenaren uitkomst bieden met een lening bij noodzakelijk herstel van de fundering van hun woning. Streven is het fonds op 1 januari 2017 van start te laten gaan.
30 sep 2015 Nieuws

Onderzoeksrapport `Gemeentelijke aanpak van schade aan houten paalfunderingen`

Uit een onderzoek door de DSP-groep blijkt dat het aantal panden dat tussen nu en vijftien jaar naar verwachting met funderingsproblemen te maken krijgt, ongeveer 35.000 bedraagt in de gemeenten met een actieve aanpak (nu of in het verleden).
22 sep 2015 Nieuws

Voorstel gerichte financieringsaanpak funderingsherstel

In de motie De Vries is geconstateerd dat funderingsherstel alleen per bouwblok kan worden aangepakt en dat dit niet van de grond kan komen als één van de betrokken bewoners de financiering niet rond kan krijgen. Minister Blok heeft naar aanleiding van deze motie het voorstel aanpak funderingsherstel van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) aan de Tweede Kamer gezonden.
8 jul 2015 Nieuws

Stand van zaken funderingspilots

Minister Blok geeft de tussenstand weer in een brief gericht aan de Tweede Kamer over de funderingspilots die in enkele gemeenten plaatsvinden. Tevens geeft hij aan dat er verkennende gesprekken plaatsvinden met onder meer gemeenten en banken over het financieringsvraagstuk bij bepaalde groepen huiseigenaren met funderingsproblemen. Diverse gemeenten bieden reeds een regeling (zie overzicht).
18 feb 2014 Nieuws

Meer geld voor kennis funderingsproblemen

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) ontvangt van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) nogmaals € 125.000 om de kennis over het voorkomen, herstellen en financieren van funderingsproblemen verder te verspreiden. Schade aan de fundering komt zowel voor bij koopwoningen als huurwoningen. De schattingen van het aantal woningen die te maken hebben met grondwaterproblematiek en daardoor schade aan de fundering kunnen krijgen lopen sterk uiteen. Eerste uitkomsten van een onderzoek geven aan dat ongeveer 20.000 particuliere woningen in de komende 15 jaar te maken krijgen met urgente funderingsproblemen.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.