Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
10 jul 2018 Nieuws

Hypotheekrente aftrek, welk fiscaal jaar?

Een belastingplichtige heeft in 2009 een box 1 lening gehad en de betaalde hypotheekrente en kosten bedroegen in totaal € 18.422,43. Belanghebbende heeft in 2009 een C.V.A. (beroerte) gekregen en is in 2009 en de jaren daarna voor herstel gedurende lange aaneengesloten perioden in verpleegtehuizen opgenomen geweest.
10 aug 2015 Nieuws

Geen versoepeling bij verlaging tarieven erfbelasting

De commissie voor verzoekschriften en de Burgerinitiatieven volgt het standpunt van de Staatssecretaris. Een verzoeker vraagt namens zijn familie om toepassing van het per 1 januari 2010 ingevoerde lagere tarief voor erfbelasting van een in 2009 verkregen nalatenschap. Zij verzoeken om gedeeltelijke kwijtschelding.
15 jul 2015 Nieuws

Beroep hardheidsclausule afgewezen, geen rente aftrek restschuld

Een (voormalige) huiseigenaar heeft zijn woning verkocht die 'onderwater' stond. Oorspronkelijk was de verkoopdatum gesteld op 1 november 2012 (waarbij dan gebruik gemaakt kon worden van de tijdelijke tegemoetkoming renteaftrek voor restschulden). In overleg met de koper is deze datum vervroegd naar 26 oktober 2012. Hierdoor kon verkoper geen gebruik meer maken van renteaftrek voor restschulden. De Staatssecretaris van Financiën heeft geen toepassing gegeven aan de hardheidsclausule ex artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.