Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
9 feb 2018 Nieuws

SVn introduceert Verzilverlening

Langer zelfstandig wonen staat hoog op de politieke agenda van Rijk, provincies en gemeenten. SVn introduceert na de Blijverslening nu de Verzilverlening. Wat houdt die precies in, welke behoefte vervult de lening en voor wie?
10 okt 2017 Nieuws

Drempels bij het gebruik van de blijverslening

Minister Plasterk reageert op Kamervragen over drempels bij het gebruik van de blijverslening.
2 mrt 2017 Nieuws

Pleidooi voor betere invoering Blijverslening

Stichting Zilver Wonen pleit voor betere invoering Blijverslening. Hoewel ouderen langer zelfstandig thuis moeten en willen blijven wonen en er een nijpend tekort van zo’n 60.000 seniorenwoningen is, hebben slechts 2 ouderen de afgelopen 1,5 jaar gebruik gemaakt van de Blijverslening. Hiermee kunnen senioren hun woning verbouwen en seniorproof maken.
2 jun 2016 Nieuws

SVn: Duurzaamheidslening succesvol

Nog nooit verstrekte de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) zoveel leningen als in boekjaar 2015. Het aantal verstrekte leningen steeg vorig jaar met 20 procent tot 12.450, blijkt uit het gepubliceerde jaarverslag van de stichting.
14 mrt 2016 Nieuws

Financiële ondersteuning woningaanpassing noodzakelijk

Blijverslening' moet breder ingevoerd worden en ook aanpassing uit Wmo-pot moet vaker mogelijk zijn, hiervoor pleit ANBO.
Uit ANBO-onderzoek (zie download) blijkt dat respondenten zich financieel verantwoordelijk voelen voor noodzakelijke woningaanpassingen, maar zeggen te moeten kunnen rekenen op enige mate van financiële ondersteuning.
4 mrt 2016 Nieuws

Renkum eerste gemeente met Blijverslening

Gemeente Renkum biedt haar inwoners vanaf 1 maart een gemeenlijke regeling voor het levensloop bestendig maken van de woning. Met de Blijverslening bevordert een gemeente of provincie zelfstandig thuis wonen.
4 jan 2016 Nieuws

SVn past annuïteiten leningen aan

Tot voor kort daalden de SVn leningen met een jaarannuïteit aan het einde van ieder jaar. Vanaf 1 januari is SVn overgestapt op maandannuïteiten.
10 dec 2015 Nieuws

SVn wijzigt kostenstructuur per 1 januari 2016

SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) wijzigt als gevolg van gewijzigd beleid en wetgeving de kostenstructuur voor o.a. de starterslening, stimuleringslening, maatwerklening en de duurzaamheidslening. Tot 1 januari 2016 rekent SVn nog met een percentage van de hoofdsom, vanaf 1 januari 2016 wordt met vaste afsluitkosten gerekend. Voor consumptieve leningen worden vanaf 1 januari 2016 geen afsluitkosten in rekening gebracht.
10 nov 2015 Nieuws

Blijverslening weer stap verder

Met de Blijverslening biedt SVn gemeenten een aantrekkelijk financieel instrument om eigenaren-bewoners te faciliteren bij het levensloopbestendig maken van hun woning. Het is aan de Gemeenten zelf om te bepalen of zij deze regeling invoeren. Tevens kunnen lokale voorwaarden worden gesteld. Zo’n zestig gemeenten zijn nu al serieus geïnteresseerd in de Blijverslening, volgens de SVn. Eerder heeft SVn de restschuldlening faciliteit via Gemeenten geïntroduceerd. Daar is op dit moment nog slechts 1 gemeente mee gestart.
16 okt 2015 Nieuws

Motie weging studieschuld en motie blijverslening

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de moties "studieschuld" en "blijverslening". Bij een hypotheekaanvraag wordt met de oorspronkelijke hoogte van de studieschuld gerekend, ook als de studieschuld al fors is afgelost.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.