Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
17 nov 2020 Nieuws

Aanpassingen asbest regelgeving

De verplichting tot het hebben van een certificaat voor werken met asbest zal niet langer afhankelijk zijn van de risicoklasse waarin gewerkt wordt, maar van de soort asbesttoepassing die wordt verwijderd.
6 nov 2020 Nieuws

Asbestfonds en ontwikkelingen in de regelgeving voor asbest

Staatssecretaris Van Veldhoven gaf antwoord op vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving van de Eerste Kamer. De vragen gingen over het fonds voor particuliere eigenaren van asbestdaken en over ontwikkelingen in de asbestregelgeving.
26 okt 2020 Nieuws

Asbestdaken verzekeren

In de uitzending van Kassa van zaterdag wordt gesuggereerd dat verzekeraars op dit moment het saneren van particuliere asbestdaken na brand niet (meer) vergoeden. Het is op dit moment nog steeds mogelijk om een verzekering te vinden voor asbestdaken. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars.
25 aug 2020 Nieuws

Kamervragen over asbest in drinkwater

Minister Van Nieuwenhuizen gaf antwoord op Kamervragen over asbest in drinkwater door asbestcementbuizen in het drinkwaterleidingnet.
10 mrt 2020 Nieuws

Start vervolgaanpak asbestdaken

Minister Stientje van Veldhoven heeft de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken ondertekend. Dit betreft een samenwerking met provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
14 okt 2019 Nieuws

Vervolgaanpak verwijderen asbestdaken

Een nieuwe aanpak voor het verwijderen van asbestdaken. Daarmee komt het kabinet, nadat een eerder wettelijk verbod niet doorging.
5 jun 2019 Nieuws

Verwijdering asbest verworpen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft dinsdag 4 juni het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten verworpen.
30 apr 2019 Nieuws

Besluit tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012

Het besluit heeft tot doel om het landelijk asbest volgsysteem (LAVS) te operationaliseren. Tevens is in dat besluit bepaald dat aan enkele informatieverplichtingen op grond van het Bouwbesluit 2012 en het Asbestverwijderingsbesluit 2005 alleen nog kan worden voldaan langs elektronische weg, met gebruikmaking van het LAVS.
27 mrt 2019 Nieuws

Asbest in woning

Partijen twisten over de vraag of sprake is van non-conformiteit van de geleverde woning in de zin van artikel 7:17 Burgerlijk Wetboek. Hierbij is van belang of verkoper haar mededelingsplicht heeft geschonden, en of de geleverde woning bij de levering de eigenschappen bezat die nodig zijn voor het normaal gebruik als woonhuis.
8 feb 2019 Nieuws

MvA wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten

Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoorde de vragen en opmerkingen van de Eerste Kamerfracties. De vragen gingen over het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten.
Getoond 1 tot 10 van 27. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.