Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
20 aug 2020 Nieuws

Adviseur heeft financieringsvoorbehoud niet ingeroepen

Een koper heeft een pand in Amsterdam gekocht voor 6,3 miljoen euro. In de koopovereenkomst is opgenomen dat hij een bankgarantie of waarborgsom moet verstrekken. Dit heeft hij niet gedaan, omdat hij dacht dat zijn adviseur, die hem tijdens deze koop begeleidde, tijdig een beroep had gedaan op het financieringsvoorbehoud.
12 aug 2020 Kennis

Diverse afwijzingen van intermediair volstaan niet

Een koper van een huis heeft volgens de rechtbank niet aan de vereisten van het inroepen van een financieringsvoorbehoud (en daarmee ontbinding van de koopovereenkomst) voldaan. De koopsom bedroeg €790.000.
6 aug 2020 Nieuws

Verlopen termijn financieringsvoorbehoud

Consumenten hebben een koopovereenkomst voor de koop van een bedrijfsruimte met bovenwoning gesloten. Daarna hebben Consumenten zich gewend tot de Adviseur voor advies en bemiddeling.
4 aug 2020 Nieuws

Volstaat inroepen financieringsvoorbehoud per e-mail?

In een kort geding vordert de verkoper alsnog afname van een pand door 'koper'. Koper heeft echter via e-mail een beroep gedaan op het financieringsvoorbehoud en zag vervolgens af van de aankoop.
20 mrt 2020 Nieuws

Matiging van de boete tot nihil

Een koper heeft een woning niet afgenomen vanwege een 'buren'geschil. Ten tijde van de ondertekening van de koopovereenkomst was niet bekend dat er met de buren van de te verkopen woning problemen zouden ontstaan. Zowel de verkoper als de koper claimen van de tegenpartij de contractuele boete (10%, zijnde €23.500).
6 mrt 2020 Nieuws

Beroep op financieringsvoorbehoud (Hoger beroep kort geding)

In een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wordt nader invulling gegeven aan de uitleg van wat ‘schriftelijk en gedocumenteerd’ inhoudt en hoe ver dat strekt.
27 feb 2020 Nieuws

Makelaar wordt geacht met begrip financieringsvoorbehoud bekend te zijn

Een koper van een beleggingspand wil de boete vanwege het niet afnemen van een pand verhalen op de hypotheekadviseur. In dit geval was de koper tevens makelaar (van beroep).
20 feb 2020 Nieuws

Matiging contractuele boete van 10% wegens niet doorgegane verkoop koopwoning

Vanwege het niet afnemen van een woning diende een koper de contractuele boete (€ 31.750,-.) te betalen volgens verkoper.
Koper = [gedaagde] heeft aangevoerd dat de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend omdat hij voor de koop van de woning een financieel adviseur (hierna: [financieel adviseur] ) in de arm heeft genomen. [financieel adviseur] heeft [gedaagde] op onjuiste wijze bijgestaan aangezien hij heeft nagelaten financiering aan te vragen voor de woning. Het niet nakomen van de overeenkomst is dan ook te wijten aan [financieel adviseur] , aldus [gedaagde].
24 jan 2020 Nieuws

Inroepen van een financieringsvoorbehoud geen taak voor adviseur

Het inroepen van een financieringsvoorbehoud behoort niet tot de taken van een hypotheekadviseur stelt Kifid.

Het behoort wel degelijk tot de zorgplicht van een hypotheekadviseur dat hij de gegeven termijn van het financieringsvoorbehoud bewaakt en Consument (tijdig) waarschuwt voor het verlopen van deze termijn.
9 jan 2020 Nieuws

Wijs aspirant-koper uitdrukkelijk op financieringsvoorbehoud

In een uitspraak van de rechtbank Rotterdam wordt beoordeeld in hoeverre een aankopend makelaar en/of de hypotheekadviseur verantwoordelijk zijn voor het niet tijdig inroepen van een financieringsvoorbehoud.
Getoond 1 tot 10 van 37. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.