Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
21 feb 2024 Nieuws

Tool klimaatbestendigheid woning

Op NOS.nl is een tool beschikbaar. Aan de hand van de postcode worden een aantal klimaatrisico's benoemd.
29 sep 2023 Nieuws

RIVM-rapport met vervolgmeting over wonen langs het spoor

Staatssecretaris Heijnen stuurde de Tweede Kamer het rapport 'Hinder en slaapverstoring door trillingen van treinen. Resultaten van de Vervolgmeting 'Wonen langs het Spoor'.
23 jun 2023 Nieuws

Spoortrillingen bij bestaande woningen

De brochure is gemaakt als overzicht voor bewoners, gemeenteambtenaren, woningbouwers, ingenieurs, aannemers en anderen die te maken hebben met spoortrillingen in bestaande gebouwen. De brochure is bedoeld om kennis te bundelen over oplossingen voor trillingsoverlast in bestaande woningen (of andere gebouwen).
17 mei 2023 Nieuws

Huizenkoper weegt gezonde leefomgeving beperkt mee in bod

Woningzoekers houden deels rekening met geluidsoverlast en luchtvervuiling bij de aankoop van een huis. Een verbetering in de luchtkwaliteit en een vermindering van geluidsoverlast lijkt voor een beperkte stijging van de onderliggende waarde van huizen te zorgen.
24 apr 2023 Nieuws

Schadecompensatie voor gemis woongenot

Door de overschrijding van de grenswaarden ondervinden hoofdbewoners (omwonenden uit de omgeving Schiphol) een dusdanige mate van geluidbelasting waar deze redelijkerwijs geen rekening mee zullen hebben gehouden. Dit betekent dat een deel van de financiële woonlasten (bijvoorbeeld hypotheekrente, eigenwoningforfait en huur) ‘hun doel missen’: het woongenot dat tegenover de kosten zou moeten staan, wordt niet volledig genoten.
19 apr 2022 Nieuws

Meeste wijken in Nederland prettig om te wonen

Het gaat steeds beter met de leefbaarheid in Nederlandse steden en dorpen. Tegelijkertijd zijn er zorgen over wijken en buurten waar de leefbaarheid langjarig onder druk staat en de problematiek hardnekkig is. Dat blijkt uit het analyserapport ‘Leefbaarheid in Nederland 2020’ dat is gepubliceerd.
27 nov 2020 Nieuws

Waardering van de buitenruimte

Het rapport bevat een analyse naar aanleiding van een motie waarin werd verzocht om onderzoek te doen naar de tevredenheid met de buitenruimte en in bredere zin de kwaliteit van de directe leefomgeving.
20 okt 2020 Nieuws

Tussentijdse evaluatie Wet aanpak woonoverlast

Minister Ollongren gaf antwoorden op vragen over het rapport 'Tussentijdse evaluatie Wet aanpak woonoverlast'.
7 okt 2020 Nieuws

Wetsvoorstel om uitwassen toeristische verhuur aan te pakken

Het wetsvoorstel om de uitwassen van toeristische verhuur aan te pakken is, nadat de Tweede Kamer met algehele stemmen heeft ingestemd met het wetsvoorstel, door de Eerste Kamer aangenomen.
3 mrt 2020 Nieuws

Veiligheidsmonitor 2019

De Veiligheidsmonitor is sinds 2017 een tweejaarlijkse, grootschalige enquête. Hierin worden onder meer de ervaren leefbaarheid en overlast in de woonbuurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit en cybercrime en het oordeel van de burger over het optreden van de politie onderzocht.
Getoond 1 tot 10 van 11. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.