Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
23 okt 2019 Nieuws

Vergoedingsrente valt hoger uit

Consument heeft geklaagd over zijn gestegen vergoeding voor vervroegde aflossing. Consument dient zowel een klacht in tegen de geldverstrekker en de adviseur.
16 okt 2019 Nieuws

Moet geldverstrekker meewerken bij interne herfinanciering?

Een Consument heeft hypothecaire geldlening en mag jaarlijks 20% van de hypothecaire geldlening vergoedingsvrij aflossen. Hij heeft de Bank verzocht of hij gebruik mag maken van deze vergoedingsvrije aflossing door middel van een nieuwe annuïtaire geldlening (ook wel herfinanciering genoemd).
28 aug 2019 Nieuws

Tussentijdse renteaanpassing en 'onredelijk bezwarende voorwaarden'

Een huiseigenaar is in 2007 met geldverstrekker een rentevaste periode van 20 jaar overeengekomen. In 2016 heeft hij geldverstrekker om een tussentijdse renteherziening gevraagd. Op 1 augustus 2016 heeft hij de afkoopkosten en administratiekosten (€26.252,16) aan de Bank betaald. In geschil is of de door geldverstrekker in rekening gebrachte afkoopkosten op grond van artikel 8 BvG, althans op basis van de algemene bepalingen in de brief van 31 mei 2016 redelijk zijn. De huiseigenaar meent dat deze bepalingen niet-transparant en onredelijk bezwarend zijn. Een wat complexe casus met grote gevolgen voor de geldverstrekker.
8 aug 2019 Nieuws

Kifid geeft nadere duiding aan AFM-Leidraad

Wanneer consumenten tussentijds hun hypotheek oversluiten of rentetarief aanpassen, vraagt de bank een vergoeding voor haar financiële nadeel. Voor de berekening van deze zogenoemde boeterente houden banken zich aan de Leidraad van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze stelt onder meer dat op- en afslagen in de contractrente en de vergelijkingsrente consistent moeten worden toegepast.
31 jul 2019 Nieuws

Rechten ontlenen aan foutieve opgave aflosnota?

Relatie wenst zijn hypotheek om te zetten vanwege ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid van de ex-partner. Daarbij wordt de afkoopwaarde van een levensverzekering gebruikt om de hypotheek te verlagen.
25 jul 2019 Nieuws

Ook rekening houden met beleggingssaldo bij aflosnota?

Consument heeft een hypothecaire geldlening bij de bank, waarbij een gedeelte via banksparen wordt afgelost en een gedeelte via de opbrengst van een beleggingsrekening. Consument heeft op enig moment besloten om de geldlening over te sluiten. In verband hiermee dient zij een vergoeding te betalen wegens vervroegde aflossing (boeterente).
26 jun 2019 Nieuws

Geen specifieke informatieplicht bij indicatieve aflosnota

Een indicatieve aflosnota van circa €25.000 stijgt na circa 3 maanden naar €36.800. Consument beklaagt zich erover dat de vergoeding voor vervroegde aflossing in een dergelijke tijdsbestek dusdanig kan stijgen.
14 mei 2019 Nieuws

Wijzigingsbesluit rentemiddeling

De richtlijn hypothecair krediet regelt dat aanbieders van hypothecair krediet aan consumenten geen vergoeding in rekening mogen brengen voor vervroegde aflossing van het krediet die hoger is dan het financiële nadeel dat de aanbieder als gevolg daarvan heeft. Deze bepaling is in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) geïmplementeerd.
10 mei 2019 Nieuws

Onvolledige informatie vergoedingsrente

In tegenstelling tot het advies van de adviseur, diende consument toch een aflossingsvergoeding te betalen aan de oude geldverstrekker. Consument vordert via Kifid de nettokosten van de betaalde boeterente.
22 feb 2019 Nieuws

Voorwaarden geldig indien niet in hypotheekakte opgenomen?

Consument heeft een woningfinanciering met zogenaamde voordeelrente afgesloten waarbij, bij vroegtijdige aflossing, boeterente verschuldigd kan zijn. In de leningofferte is dit nader uitgewerkt. In de akte van geldlening met hypotheekstelling zijn de voordeelrente-bepalingen echter niet opgenomen, wel wordt vermeld dat bij verkoop geen extra vergoeding verschuldigd is.
Getoond 1 tot 10 van 37. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.