Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
9 dec 2021 Nieuws

Normenbrief 1 januari 2022

Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 januari 2022 vastgesteld op € 1.725,00 per maand. Ook de fiscale tarieven voor volgend jaar wijzigen. Als gevolg hiervan wijzigt het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet.
7 dec 2021 Nieuws

Belastingplan 2022

In het pakket Belastingplan 2022 staan dit jaar voornamelijk kleine(re) wijzigingen waarmee het belastingstelsel wordt verbeterd. Er worden met name verbeteringen aangebracht in de bestaande belastingen op het gebied van wonen, werken, vergroening en het startende bedrijfsleven. Het pakket Belastingplan is daarmee beleidsmatig een stuk kleiner dan vorige jaren, passend bij de demissionaire status van dit kabinet.
1 dec 2021 Nieuws

Zorgverzekering 2022

In diverse besluiten zijn de nieuwe cijfers voor 2022 bekend gemaakt.
19 nov 2021 Kennis

Indexatie alimentatie 2022

Met ingang van 1 januari 2022 zullen uitkeringen voor levensonderhoud weer automatisch worden aangepast. Het percentage waarmee de bestaande, vastgestelde of gewijzigde alimentaties zullen worden verhoogd is gepubliceerd.
16 nov 2021 Nieuws

Regeling tot vaststelling premiepercentages en opslag kinderopvangtoeslag 2022

Deze regeling stelt de premiepercentages vast die gelden voor de premieheffing voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) en Algemene nabestaandenwet (Anw), het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf), het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) en het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de opslag op de premie Aof voor de kinderopvangtoeslag.
10 nov 2021 Nieuws

Regeling huurtoeslaggrenzen 2022

Op 1 januari van elk jaar worden op grond van artikel 27 van de Wet op de huurtoeslag (hierna: Wht) bij ministeriële regeling zowel de inkomensgerelateerde parameters als de huurgerelateerde parameters van die wet gewijzigd of opnieuw vastgesteld. Deze regeling voorziet daarin voor het jaar 2022.
10 nov 2021 Nieuws

Aanbieding tweede nota's van wijziging pakket Belastingplan 2022

Staatssecretaris Vijlbrief stuurde deTweede Kamer 3 nota’s van wijziging inzake het pakket Belastingplan 2022. Deze nota’s van wijziging gaan over wetsvoorstellen Belastingplan 2022, overige fiscale maatregelen 2022 en verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen.
10 nov 2021 Nieuws

Schriftelijke beantwoording WGO I - pakket Belastingplan 2022

Staatssecretaris Vijlbrief stuurde de Tweede Kamer schriftelijke antwoorden op een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 25 oktober 2021 over het pakket Belastingplan 2022.
10 nov 2021 Nieuws

Vijfde nota van wijziging Belastingplan 2022

Vijfde nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2022, vanwege herstel van een foutief opgenomen tarief van de Wet belastingen op milieugrondslag.
10 nov 2021 Nieuws

Vierde nota van wijziging Belastingplan 2022

Staatssecretaris Vijlbrief stuurde de vierde nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2022. Deze nota van wijziging gaat over de tijdelijke compensatie van de energiebelasting in 2022.
Getoond 1 tot 10 van 21. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.