Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
27 sep 2018 Nieuws

Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW oud Q4-2018

De Wet bevordering eigenwoningbezit stelt regels omtrent het aan mensen in lagere inkomensgroepen toekennen van een financiële bijdrage ten behoeve van het verkrijgen en kunnen blijven bewonen van een eigen woning.
25 jun 2018 Nieuws

Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW oud Q3-2018

De Wet bevordering eigenwoningbezit stelt regels omtrent het aan mensen in lagere inkomensgroepen toekennen van een financiële bijdrage ten behoeve van het verkrijgen en kunnen blijven bewonen van een eigen woning.
28 feb 2018 Kennis

Koopsubsidie - vijfjaarstoets - rekenmodel

Degenen, die in 2009 voor de eerste keer een bijdrage ontvingen op voet van de Wet bevordering eigenwoningbezit (beter bekend als 'koopsubsidie'), dienen uiterlijk voor het einde van de 1e 5-jaarstermijn een aanvraag te doen om de maandelijkse bijdrage(n) voort te zetten.
11 jan 2018 Nieuws

Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW oud Q1-2018

De Wet bevordering eigenwoningbezit stelt regels omtrent het aan mensen in lagere inkomensgroepen toekennen van een financiële bijdrage ten behoeve van het verkrijgen en kunnen blijven bewonen van een eigen woning.
3 okt 2017 Nieuws

Kwartaal update Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW oud

De Wet bevordering eigenwoningbezit stelt regels omtrent het aan mensen in lagere inkomensgroepen toekennen van een financiële bijdrage ten behoeve van het verkrijgen en kunnen blijven bewonen van een eigen woning.
30 mrt 2017 Nieuws

Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW oud Q2 2017

Op 1 januari 2007 is de wet van 21 december 2006 tot wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (verruiming en vereenvoudiging van de werking van de Wet bevordering eigenwoningbezit) (Stb. 734) (hierna: de Wet BEW plus) in werking getreden. Op de voor 1 januari 2007 op voet van de Wet bevordering eigenwoningbezit toegekende eigenwoningbijdragen blijft, op grond van artikel II van de Wet BEW plus, de Wet bevordering eigenwoningbezit, zoals die luidde op 31 december 2006 (hierna: de Wet BEW oud), van toepassing.
16 dec 2016 Nieuws

Wet bevordering eigenwoningbezit (cijfers 2017)

De Wet bevordering eigenwoningbezit (hierna: Wet BEW) bepaalt dat verschillende van de grootheden die worden gebruikt bij het berekenen van de eigenwoningbijdrage (ten behoeve van het in eigendom verkrijgen en vervolgens kunnen blijven bewonen van een woning) bij ministeriële regeling worden vastgesteld of gewijzigd. Deze regeling voorziet daarin. Vanwege de wijziging van bepaalde grootheden moeten ook de zogenoemde inkomensklassen opnieuw worden gepubliceerd.
12 okt 2016 Nieuws

Kwartaal update Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW oud

De Wet bevordering eigenwoningbezit stelt regels omtrent het aan mensen in lagere inkomensgroe-pen toekennen van een financiële bijdrage ten behoeve van het verkrijgen en kunnen blijven bewonen van een eigen woning. Met deze regeling worden voor het tijdvak van 1 oktober 2016 tot en met 31 december 2016 de normrente en het normbedrag voor de per maand te betalen spaarpremie gewijzigd vastgesteld.
21 jun 2016 Nieuws

Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW oud

De gewijzigde cijfers van de Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW oud in verband met de aanpassing van enkele parameters zijn bekend gemaakt. De Wet bevordering eigenwoningbezit stelt regels omtrent het aan mensen in lagere inkomensgroepen toekennen van een financiële bijdrage ten behoeve van het verkrijgen en kunnen blijven bewonen van een eigen woning.
22 apr 2015 Nieuws

Nieuwe inkomensgrenzen Koopsubsidie (oude regeling) bekend

Update zie download onderaan (cijfers 2015)
Indien voor 1 januari 2007 een eigenwoningbijdrage of op voet van de zogenoemde vangnetregeling een bijzondere bijdrage is toegekend, heeft de eigenaar-bewoner recht op eigenwoningbijdragen voor de op de primaire toekenning volgende drie jaarstijdvakken of op bijzondere bijdragen na de eerste keer dat zo’n bijzondere bijdrage is toegekend zolang wordt voldaan aan de eisen van de Wet BEW oud.
Getoond 1 tot 10 van 33. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.