Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
27 jan 2022 Nieuws

NHG start met vijf marktpartijen een pilot voor duurhuurders

Aegon, BLG Wonen, Florius, ING, Vereniging Eigen Huis en NHG starten gezamenlijk de pilot ‘Duurhuur’. Hiermee willen zij huurders met hoge huurlasten de mogelijkheid bieden om met verantwoorde maatwerkfinanciering een eigen huis te kopen.
16 sep 2019 Nieuws

Hoe gaan mensen om met hoge woonlasten?

Een kwart van de huurders in Nederland, ruim 800.000 huishoudens, betaalt zulke hoge woonlasten dat zij te weinig geld overhouden om alle andere kosten voor levensonderhoud te kunnen betalen. Tot deze conclusie komt het Nibud naar aanleiding van het uitbrengen van twee rapporten over woonlasten.
7 sep 2017 Nieuws

Laagste huurstijging sinds 2010

De woninghuren lagen in juli 2017 gemiddeld 1,6 procent hoger dan in juli 2016. Dit is de laagste huurstijging sinds 2010. De huurstijging van de sociale huurwoningen bij de woningcorporaties was met 1,1 procent relatief laag. Bij de overige verhuurders stegen deze huren 2,5 procent. De huren van duurdere woningen in de vrije sector stegen met 2,3 procent. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
8 sep 2016 Nieuws

Huren vrije sector stijgen harder

Bewoners van duurdere woningen in de geliberaliseerde markt zagen de huur met gemiddeld 2,2 procent stijgen. Ook hier is Amsterdam dit jaar koploper met een huurstijging van 3,6 procent. Vorig jaar stegen in Nederland de huren in de vrije sector nog met gemiddeld 1,8 procent. De toename komt vooral door hogere huren bij bewonerswisseling. Voor het eerst sinds de invoering van het inkomensafhankelijk huurbeleid stegen de huren in de vrije sector ook harder dan de huren in de sociale sector. Dat meldt CBS.
20 okt 2015 Nieuws

Betaalbaarheid - verdiepend onderzoek

Dit rapport beschrijft een aantal verdiepende analyses rond de betaalbaarheid van het wonen, waaronder woonlasten naar huishoudtypen, naar woonduur en naar regio.
10 sep 2015 Nieuws

Woninghuren stijgen, maar minder hard

De woninghuren stegen in juli 2015 met gemiddeld 2,4 procent. Dit is aanzienlijk lager dan in dezelfde maand in 2013 en 2014, toen de huren met 4,7 en 4,4 procent stegen. De belangrijkste oorzaak voor de lagere stijging is de lagere inflatie. Daarnaast krijgen huurders minder vaak de maximale huurstijging opgelegd. Dat meldt CBS.
27 jan 2015 Nieuws

Huurverhoging per 1 juli 2015

Verhuurders van zelfstandige huurwoningen in het gereguleerde segment (‘sociale huur’) kunnen ook dit jaar het inkomen een rol laten spelen bij de jaarlijkse huurverhoging. Dat betekent dat zij voor midden- en hogere inkomens bovenop de basishuurverhoging de wettelijke opslag van respectievelijk een 0,5% en 2,5% mogen toepassen. De basishuurverhoging bedraagt per 1 juli 2015 maximaal 2,5%.
15 okt 2014 Nieuws

Rapportage Staat van de Woningmarkt 2014

Minister Blok biedt de Tweede Kamer diverse rapporten aan over de woningmarkt. Deze rapportage geeft aan de hand van zo recent mogelijke feiten en cijfers een beeld van de koopmarkt, huurmarkt en bouwsector. Omdat het hier de eerste jaarrapportage als zodanig betreft, zijn in veel gevallen feiten en cijfers opgenomen over meerdere jaren, en in sommige gevallen ook historische gegevens, zodat een zo volledig mogelijk beeld kan worden gegeven van de achtergronden van de huidige situatie op de woningmarkt.
21 jan 2013 Kennis

Kopen of huren?

Getoond 1 tot 10 van 34. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.