Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
9 mei 2019 Nieuws

Geen rechten ontlenen aan telefonisch onderhoud klantenservice

Consument heeft in een telefoongesprek aan de Bank gevraagd of hij met zijn hypothecaire geldlening - die hij via bemiddeling door de Bank bij een andere bank heeft afgesloten - in aanmerking komt voor de rentekorting die de Bank verstrekt aan klanten die actief een betaalrekening van de Bank gebruiken. De Bankmedewerker heeft hierop bevestigend geantwoord en heeft vervolgens een betaalrekening voor Consument geopend.
26 nov 2018 Nieuws

Wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de collectiviteitskorting

Zorgverzekeraars moeten voor dezelfde zorgverzekering dezelfde premie vragen. Wel mogen zij een korting op de premie geven aan deelnemers van een collectiviteit. De hoogte van de korting is wettelijk gemaximeerd. Met deze algemene maatregel van bestuur wordt het maximale kortingspercentage verlaagd van 10% naar 5%.
20 nov 2017 Nieuws

Hoogte afkoopkorting bij afkoop pensioen in eigen beheer na 2017

Kan de voor 2017 geldende afkoopkorting van 34,5% ook worden toegepast wanneer de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak als gevolg van bepaalde omstandigheden pas na 31 december 2017 wordt afgekocht?
7 mrt 2017 Nieuws

Geen recht op AOW-pensioen in verband met gijzeling

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 3 maart 2017 dat gedurende de periode waarin appellant onder toepassing van artikel 577c van het Wetboek van Strafvordering lijfsdwang onderging in een penitentiair psychiatrisch centrum, hem rechtens zijn vrijheid was ontnomen in de zin van artikel 8b, tweede lid, van de AOW. Appellant heeft daarom over die periode geen recht op AOW-pensioen.
24 nov 2016 Nieuws

Rechtspraak: grondslag bijtelling auto van de zaak

Rechtbank Gelderland heeft een uitspraak gedaan over de vraag wat de grondslag is voor de berekening loonheffing wegens privégebruik auto, ter beschikking gesteld door de werkgever. De stelling van belastingplichtige was dat voor de grondslag van de bijtelling de lagere dealerprijs gebruikt diende te worden in plaats van de catalogusprijs.
27 nov 2015 Nieuws

Kamerbrief afkoop klein pensioen

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de omvang van de groep mensen die in de afgelopen 3 jaar te maken heeft gehad met een korting vanwege de afkoop van een klein pensioen en die niet valt onder het nieuwe regime van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten.
26 aug 2014 Nieuws

Invloed van corporatieverkopen op de koopwoningmarkt

De Amsterdam School of Real Estate (ASRE) heeft onderzocht in welke mate het aantal corporatieverkopen invloed heeft op de transactieprijs van reguliere koopwoningen. De onderzoekers zijn daarbij uitgegaan van een straal van 250 meter waarbinnen corporatieverkopen hebben plaatsgehad in de zes maanden voorafgaand aan de verkoop van de reguliere woning. (zie download rapport).
20 jun 2014 Nieuws

Korting prepensioen van WW-uitkering

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher, geeft een reactie naar aanleiding van een verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de verrekening van prepensioen met een WW-uitkering. In de WW wordt onderscheid gemaakt tussen a. werknemers die eerst prepensioen ontvangen en dan werkloos worden en b. werknemers die eerst werkloos worden en dan prepensioen ontvangen.
5 mrt 2014 Nieuws

Meldpunt voor ervaringen met de verkoop van sociale huurwoningen

Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Nederlandse Vereniging voor Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen (NVM) hebben een meldpunt geopend waar kopers, verkopers en makelaars hun ervaringen kunnen delen met de verkoop van huurwoningen door woningcorporaties. Sinds 1 oktober 2013 mogen corporaties bij de verkoop een hogere korting geven. Die kan oplopen tot 25 % van de marktwaarde. Mede aan de hand van de ervaringen uit het meldpunt willen VEH en de NVM bepalen welk effect dat heeft op de woningmarkt.
19 aug 2013 Nieuws

VEH: ‘Stel voorwaarden aan verkoop corporatiewoningen’

De Vereniging Eigen Huis (VEH) is voorstander van de verkoop van huizen van woningcorporaties, maar die moet wel aan voorwaarden gebonden worden. Dit schrijft de belangenbehartiger van huizenbezitters aan minister Blok. Blok heeft voorgesteld de regels voor de verkoop van woningen door woningcorporaties te versoepelen, waarbij kortingen tot 25 procent mogelijk zijn. In een consultatieronde konden belanghebbende partijen reageren op het voorstel.
Getoond 1 tot 10 van 23. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.