Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
22 mei 2024 Nieuws

Handreiking Algemene Erfpachtbepalingen

De handreiking is geschreven voor gemeenten die nieuwe algemene erfpachtbepalingen willen gaan opstellen of erfpacht willen gaan invoeren.
8 mei 2024 Nieuws

Nationaal sloop- en renovatiestatuut

Dit statuut geeft invulling aan een afspraak uit deNationale Prestatieafspraken (NPA) en een toezegging rondom ditonderwerp. Het statuut is tot stand gekomen na zorgvuldig overleg metAedes en de Woonbond en wordt door hen de komende weken voorakkoord voorgelegd aan de achterban.
1 mei 2024 Nieuws

Wijziging van Leidraad Invordering 2008

Dit besluit wijzigt de Leidraad Invordering 2008. Het beleid dat ziet op het berekenen van de nettowoonlasten bij de betalingscapaciteit voor uitstel van betaling en kwijtschelding wordt gewijzigd.
24 apr 2024 Nieuws

Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Leidraad van de ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid voor de toepassing van de wettelijke verplichtingen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.
21 feb 2024 Nieuws

Handreiking MKB Opleverdossier

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) schrijft voor dat de aannemer zijn opdrachtgever bij de oplevering een dossier overhandigt.
4 okt 2023 Nieuws

AFM publiceert Leidraad duurzaamheidsclaims

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceerde de Leidraad duurzaamheidsclaims. Met deze leidraad geeft de AFM handvatten aan financiële ondernemingen en pensioenuitvoerders voor het doen van correcte, duidelijke en niet-misleidende duurzaamheidsclaims.
28 jul 2023 Nieuws

Update Leidraad Pensioenadvies

In 2010 publiceerde de AFM haar eerste pensioenadviesleidraad. Deze werd gevolgd door een update in 2018. Vanwege de pensioentransitie, en de aanpassingen die daarvoor zijn gedaan in de Pensioenwet, is de leidraad nu geactualiseerd en is een aantal adviesthema’s toegevoegd.
20 jun 2023 Nieuws

Inkomensverklaring Ondernemer: nieuwe toetskaders

Samen met de rekenexperts en een aantal geldverstrekkers heeft NHG de toetskaders voor de Inkomensverklaring Ondernemer geactualiseerd. Het gaat hierbij om het verduidelijken van de kaders. Ook hebben ze extra rekenvoorbeelden toegevoegd. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen.
17 mei 2023 Nieuws

Handreiking Wet goed verhuurderschap

Op 1 juli 2023 treedt de Wet goed verhuurderschap in werking. Gemeenten moeten de wet gaan handhaven en een meldpunt inrichten voor klachten over verhuurders.
26 apr 2023 Nieuws

Leidraad Verkoop

Een leidraad over hoe corporaties in hun portefeuillestrategie actief kunnen sturen op de verkoop van (grondgebonden) woningen aan huurders die dat kunnen en willen.
Getoond 1 tot 10 van 112. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.