Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
1 aug 2018 Nieuws

Risicoverzekering 'appels' en 'peren'?

In een recente uitspraak van Kifid werd een adviseur op zijn zorgplicht gewezen omdat deze op de dalende tarieven van overlijdensrisicoverzekeringen had dienen te wijzen. In een andere uitspraak is het argument van Kifid dat de consument '...bij het aangaan van de verzekering precies wist welke premie hij zou gaan betalen.'
26 jun 2018 Nieuws

Rechtspraak: einde samenlevingscontract, van wie is spaarpolis?

In hoger beroep is in geschil wie aanspraak maakt op de spaarpolis die is verpand aan de hypotheek op de gemeenschappelijke woning.
12 feb 2018 Nieuws

Regeling vaststelling bedragen artikel 3:156 Wft

In artikel 3:156, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) wordt bepaald welke bedragen ten hoogste beschikbaar zijn in het geval dat ten behoeve van een in financieel gevaar verkerende levensverzekeraar gebruik moet worden gemaakt van de in afdeling 3.5.4 van die wet geregelde opvangregeling voor levensverzekeraars.
4 mrt 2016 Nieuws

Advocaatkosten toebedeling levensverzekeringen en koopsommen niet aftrekbaar

In het echtscheidingsconvenant dat belanghebbende en de ex-echtgenote hebben ondertekend is onder meer opgenomen dat de waarde van de levensverzekeringen en koopsompolissen (hierna tezamen: de polissen) bij helfte wordt verdeeld en dat de koopsompolissen, onder de last van verrekening, aan belanghebbende worden toebedeeld.
22 jun 2015 Nieuws

Verzekeraars profiteren nog niet van economisch herstel

De verzekeringssector heeft vorig jaar nog niet kunnen profiteren van de licht aantrekkende economie in Nederland. Met name de lage kapitaalmarktrente en hevige concurrentie op de verzadigde leven- en schademarkten hadden een negatief effect op de resultaten. Vooral levensverzekeraars werden door deze factoren geraakt en sloten het jaar in rode cijfers af. Niettemin bleven de financiële buffers op peil en wordt via reorganisaties en klantgerichte innovaties gewerkt aan toekomstig herstel.
2 jun 2015 Nieuws

CBS: Meer ouderen overleden in de winter

Afgelopen winter zijn er meer mensen overleden dan in de winter van 2013/’14. Vooral de sterfte onder 80-plussers was hoger, ook in vergelijking met eerdere winters. Dat heeft het CBS bekendgemaakt.
27 okt 2014 Nieuws

Forse toename aantal 100-plussers

Het CBS meldt dat per 1 oktober 2014 Nederland bijna 2,2 duizend inwoners van 100 jaar of ouder heeft. Ten opzichte van 1 januari 2000 is dit een ruime verdubbeling. Tot 2025 is de verwachting dat dit aantal opnieuw zal verdubbelen.
31 mrt 2014 Nieuws

Omzetten polissen met NHG hypotheek

Moet het vrijgevallen kapitaal uit een polis altijd op de hoofdsom worden afgelost, of is dat niet per se noodzakelijk? Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) geeft antwoord op deze vraag.
26 feb 2014 Nieuws

Levensverwachting daalt door financiële crises

Uit een onderzoek blijkt dat financiële crises grote maatschappelijke gevolgen hebben, vooral voor de gezondheid van mensen. De levensverwachting daalt met ongeveer negen maanden en geboortecijfers lopen sterk terug in de zes jaar na het begin van een crisis.
27 aug 2013 Nieuws

KPMG: "Verzekeraars willen helderheid over regelgeving"

Er moet op korte termijn meer helderheid komen over de regelgeving waarmee Nederlandse levensverzekeraars geconfronteerd gaan worden. Vooral de onzekerheid over de toekomstige solvabiliteitseisen zorgt er op dit moment voor dat de bedrijven pas op de plaats maken en geld oppotten in afwachting van de ontwikkelingen die komen gaan.
Getoond 1 tot 10 van 100. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.