Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
12 mrt 2020 Nieuws

Uitleg echtscheidingsconvenant en overname voormalige echtelijke woning

Het Gerechtshof 's Hertogenbosch heeft een uitspraak gedaan omtrent de uitleg van het echtscheidingsconvenant. Relatie is in 2016 gescheiden. In het echtscheidingsconvenant is bepaald dat de (voormalige) echtelijke woning binnen twee jaar ná 1 januari 2016 – derhalve vóór 1 januari 2018 – dient te worden verkocht, alsook dat de man de vrouw kan “uitkopen”. De vrouw wenst (via de rechtbank), in het zicht van deze termijn en nu van haar niet kan worden verlangd dat zij met de man een gemeenschappelijk goed en schuld behoudt en de man niet in staat is gebleken om het ontslag van de vrouw uit hoofdelijke aansprakelijkheid te regelen, kort gezegd primair dat de woning aan haar wordt toegedeeld dan wel subsidiair dat deze woning wordt verkocht.
10 feb 2016 Nieuws

Moment vaststellen WOZ waarde?

Art. 17 Wet WOZ spreekt van de waarde in het economische verkeer van een vrij op te leveren woning, maar welk tijdstip is bepalend? Tijdstip koopovereenkomst of tijdstip levering? De Hoge Raad heeft recent een uitspraak gedaan.
20 aug 2013 Nieuws

De leveringsakte en de hypotheekakte: maakt de passeervolgorde uit?

Bij veel notariskantoren in Nederland is het gebruikelijk dat eerst de leveringsakte wordt getekend, om vervolgens de hypotheekakte te tekenen. Velen doen dit vanuit de gedachte dat de koper eerst de onroerende zaak zal moeten verkrijgen om deze vervolgens met een recht van hypotheek te kunnen bezwaren. Een andere – meer praktische – reden is dat koper en verkoper vaak tegelijkertijd op kantoor arriveren nadat zij het registergoed hebben geïnspecteerd, waardoor het logisch is om eerst de eigendomsoverdracht te laten plaatsvinden, zodat de verkoper zijn weg weer kan vervolgen. Deze praktijk kan echter het probleem met zich brengen dat de koper na het passeren van de akte van levering, de hypotheekakte niet wil (of kan) tekenen. Een aantal notarissen kiest daarom voor de omgedraaide passeervolgorde. Doen zij hier goed aan?
8 jan 2013 Kennis

Overdracht van goederen

Centraal binnen het vermogensrecht staat het vermogen van personen. Vermogens ondergaan voortdurend grote en kleine wijzigingen. Er ontstaan vermogensverschuivingen, dat wil zeggen dat goederen overgaan van het ene naar het andere vermogen.
5 jul 2004 Kennis

Leveringscondities

Goederentransportverzekeringen hebben alles te maken met het verhandelen van allerlei goederen. Bij het verhandelen van goederen is het belangrijk vooraf een aantal zaken af te spreken. Bijvoorbeeld met betrekking tot het moment waarop het risico van de goederen van de verkoper wordt overgedragen op de koper en wie voor de verzekering van het vervoer van de goederen zorgt. Maar ook moet worden afgesproken wie de kosten van het vervoer voor zijn rekening neemt. Dergelijke afspraken worden vastgelegd in leveringscondities. De belangrijkste leveringscondities worden hierna behandeld.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.