Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
12 jul 2024 Nieuws

Evaluatie Methodiek Woningtekort

Minister Keijzer stuurde de Tweede Kamer de uitkomsten van drie onderzoeken: de Primos-prognose 2024, Inventarisatie Plancapaciteit voorjaar 2024, en het rapport Evaluatie Woningtekort.
16 feb 2024 Nieuws

Rapport 'Doorbouwen in een veranderende woningmarkt'

Minister De Jonge stuurde de Tweede Kamer het rapport 'Doorbouwen in een veranderende woningmarkt'. (Onderzoek naar de verschillende beleidsopties om in veranderende economische omstandigheden de woningbouwproductie te ondersteunen).
4 sep 2023 Nieuws

NVM roept politiek op: Bied woningzoekers, bedrijfsleven en agrariërs perspectief

Bied woningzoekers, het bedrijfsleven en de agrarische sector perspectief. Die oproep doet de NVM aan de politiek met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023. Ruimtelijke ordening en een prettig woon- en leefklimaat staan daarbij hoog op de agenda. De NVM vat in een bondig position paper de thema’s en aandachtspunten samen om woningzoekenden, het bedrijfsleven en agrarische ondernemers perspectief en ontwikkelruimte te bieden. De NVM wil daar, samen met haar 4.400 aangesloten makelaars en taxateurs een constructieve bijdrage aan leveren. Een evenwichtige ruimtelijke ordening vormt zo de basis voor een prettige samenleving.
9 dec 2022 Nieuws

Lancering Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen

Het Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen (OKEC ETVI) is live gegaan. Het online platform is opgezet om gemeenten, provincies, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties (waaronder zorg- en welzijnsorganisaties) en projectontwikkelaars en andere betrokkenen te ondersteunen bij de uitvoering van de maatregelen uit het Programma Een thuis voor iedereen.
9 jul 2021 Nieuws

Snel ingrijpen noodzakelijk voor passend thuis met ondersteuning voor aandachtsgroepen

Er moet dringend een oplossing komen voor de huisvesting van kwetsbare ouderen, statushouders, GGZ-patiënten, dak- en thuislozen, vrouwen in de vrouwenopvang. Zij komen steeds vaker in sociale nood door een gebrek aan een thuis.
25 nov 2020 Nieuws

Geen draagvlak compensatie schrapppen hypotheekrenteaftrek

In een ingediende motie bij de Eerste Kamer wordt gesteld dat de EU voor toekenning van gelden uit het Herstelfonds hervormingen kan eisen van Nederland, zoals het beperken van de hypotheekrenteaftrek.
23 jun 2020 Nieuws

Kamervragen over contouren Besluit woningbouwimpuls

Minister Ollongren gaf antwoorden op aanvullende vragen over de contouren Besluit Woningbouwimpuls. Ook schreef zij de Tweede Kamer een brief over de toekomst van het gemeentelijk grondbeleid voor de bouw van woningen en bedrijven.
4 jun 2020 Nieuws

Afschaffen hypotheekrenteaftrek heeft voordelen

Het verminderen van subsidies voor koopwoningen en sociale huurwoningen kan de woningschaarste verkleinen. Daardoor wordt het gemakkelijker voor huishoudens om een woning te vinden die past bij hun voorkeuren en ontstaat ruimte voor lastenverlichting. Dit staat in de publicatie ‘Kansrijk woonbeleid’ van het Centraal Planbureau (CPB).
12 mrt 2020 Nieuws

Aanpak verstoringen belangrijk voor betere werking woningmarkt

In de afgelopen vijftig jaar gedroeg de Nederlandse woningmarkt voor koopwoningen zich in internationaal perspectief bijzonder. De huizenprijzen stegen 23 jaar lang aan een stuk en daarnaast waren er twee korte fasen met neergaande prijzen.
21 feb 2020 Nieuws

Flexibele woningen als oplossing?

Woningcorporaties verwachten de komende jaren meer tijdelijke flexibele woningen te bouwen. Die kunnen een snelle oplossing zijn voor spoedzoekers, zoals gescheiden mensen, maar ook voor starters en studenten.
Getoond 1 tot 10 van 60. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.