Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
14 aug 2018 Nieuws

Zuiver aanvaarden nalatenschap, tegenvaller...

Erfgenamen hebben door hun handelen een nalatenschap zuiver aanvaard. Nadien 'duikt' toch nog een onvoorziene schuld op. De erfgenamen vragen dan ook de rechtbank te worden ontheven van de verplichting de schuld uit hun eigen vermogen te voldoen.
1 aug 2018 Nieuws

Nagelaten vermogen neemt weer toe

Het nagelaten vermogen van overledenen is in 2015 na enkele jaren van krimp weer groter geworden. Ruim 146 duizend overledenen lieten 15,5 miljard euro aan vermogen na, 680 miljoen euro meer dan in 2014. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
10 jul 2018 Nieuws

Kort geding erfenis woning

[eiser 1] , [eiser 2] en [gedaagde] zijn alle drie erfgenamen in de nalatenschap van hun op 28 februari 2018 overleden vader. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de woning zou worden verkocht, later heeft [gedaagde] de wens geuit dat zij de woning in eigendom wenst te verkrijgen samen met haar echtgenoot. [gedaagde] heeft daarom haar volmacht op het punt van verkoop van de woning ingetrokken.
23 mrt 2018 Nieuws

Kamervragen bericht uitvaartkosten voor rekening mantelzorger

Minister K.H. Ollongren heeft gereageerd op Kamervragen over de vraag of het acceptabel is dat een mantelzorger de kosten van een begrafenis moet betalen. Dit vanwege onbekendheid met de Wet op de lijkbezorging (Wlb).
30 jan 2017 Nieuws

Minder vermogen nagelaten

Dalende huizenprijzen hebben een dempende invloed gehad op de hoogte van de nalatenschappen. In 2014 lieten ruim 138 duizend overledenen bijna 13,6 miljard euro aan vermogen na. In 2011 was dat nog 15,1 miljard euro. Dat meldt CBS op basis van voorlopige cijfers.
24 mei 2016 Nieuws

Wetsvoorstel Wet Bescherming erfgenamen tegen schulden

Minister van der Steur heeft de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet bescherming erfgenamen tegen schulden naar de Tweede Kamer gestuurd. Hieronder een aantal citaten uit de nota.
7 aug 2015 Nieuws

Afwikkeling van een buitenlandse erfenis wordt makkelijker

Voor burgers in de Europese Unie wordt de afwikkeling van een buitenlandse erfenis of het verkrijgen van goederen uit een erfenis die zich in het buitenland bevinden eenvoudiger en minder kostbaar. Dit is het gevolg van een nieuwe Europese verordening over grensoverschrijdende nalatenschappen die op 17 augustus 2015 in werking treedt.
12 jun 2015 Nieuws

Erfgenamen beter beschermd

Minister Van der Steur wil erfgenamen beter beschermen tegen nalatenschapsschulden. Door een wijziging van het erfrecht kan een erfgenaam zijn privévermogen straks beter beschermen tegen een onverwachte schuld van de erflater. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.
14 apr 2015 Nieuws

Papieren schenking bij leven niet in mindering op nalatenschap

Bij onderhandse aktes heeft de moeder van eiser (erflaatster) in de jaren 2008, 2009 en 2010 diverse schenkingen aan hem en zijn broers en zussen gedaan welke door haar schuldig zijn gebleven. In december 2011 is erflaatster overleden en was op de schuldig gebleven bedragen nog niks afgelost. De rechtbank oordeelt dat de schuldig gebleven bedragen niet voor aftrek op de nalatenschap in aanmerking komen, omdat eiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat de schenkingen niet de strekking hadden om pas na het overlijden van erflaatster te worden uitgevoerd.
30 okt 2014 Nieuws

Uitvoeringswet Verordening erfrecht aangenomen

Burgers krijgen in toenemende mate te maken met grensoverschrijdende nalatenschappen. Er is sprake van een grensoverschrijdende nalatenschap als bestanddelen van een nalatenschap in meerdere landen zijn gelegen of de erfgenamen in een ander land wonen dan waar de overledene zijn gewone verblijfplaats had. Uit onderzoek van de Europese Commissie is gebleken dat er jaarlijks 4,5 miljoen nalatenschappen openvallen in de Europese Unie (EU), waarvan 10% een internationale dimensie heeft. Dit betekent dat er jaarlijks 450 000 grensoverschrijdende nalatenschappen openvallen in de EU.
Getoond 1 tot 10 van 18. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.